YouTube
Instagram
Facebook
×

Dendrologija – List

Marilena Idžojtić


 

Knjiga "DENDROLOGIJA - LIST" sveučilišni je udžbenik namijenjen studentima, šumarskim i hortikulturnim stručnjacima, rasadničarima, nastavnicima i učenicima u školama, kao i svima onima čiji su profesionalni ili privatni interesi vezani uz prirodu i drvenaste biljke.

 

Opisani su listovi 705 vrsta, 14 podvrsta, 15 varijeteta, 261 kultivar i 14 križanca. Opisi su popraćeni fotografijama u boji koje vizualno upotpunjuju tekstualnu informaciju o listovima. Najčešće su na fotografijama listovi prikazani s gornje i donje strane, zatim uočljivo obojeni listovi u jesen, kao i pojedini detalji važni za determinaciju svojti, npr. nervatura, dlakavost, puči, žlijezde, palistići i sl. Fotografije su većinom snimljene u Hrvatskoj.

 

Opširnije

 

NARUDŽBENICA 

Sveučilišni udžbenici i sveučilišni priručnici:

    Aktualno

    Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije