YouTube
Instagram
Facebook
×

Ojastučeni namještaj

Ivica Grbac i Želimir Ivelić


 

Suvremeni namještaj mora biti jedinstvo korisnoga i lijepoga. Pojam namještaj obuhvaca veliku skupinu predmeta koji okružuju covjeka u svakodnevnom životu pa prema tome nije apstraktan pojam, vec skup stvarnih predmeta koji
organiziraju prostor i stvaraju pretpostavke udobnosti za odmor i rad.

 

U udžbeniku OJASTUČENI NAMJEŠTAJ se opisuju sva podrucja ojastucenog namještaja pocevši od povijesti nastajanja ojastučenog namještaja pa sve do pojave novih materijala u 20. stoljecu. Opisane su stare tehnike tapeciranja namještaja i izrada modernog ojastucenog namještaja suvremenim tehnologijama, kao i detaljno opisani materijali koji se rabe za izradu ojastucenog namještaja, njihova tehnicka svojstva, nacini dobivanja i njihovo održavanje. Takoder, opisane su sve moguce konstrukcijske vrste ojastucenog namještaja s osnovnim konstrukcijskim detaljima povezanim s materijalima koji se ugraduju u te konstrukcije.


Stalno traženje novih konstrukcijskih oblika namještaja uvjetovano je težnjom covjeka za udobnošcu. Ojastuceni namještaj za sjedenje i ležanje ima izravan utjecaj na opuštanje ljudskog tijela, osjecaj zadovoljstva i udobnosti, a samim tim i na zdravlje. Zdrav covjek za svakodnevnu obnovu svojih fizickih i psihickih snaga treba dnevno oko 6-8 sati kvalitetnog spavanja. Konstrukcija i oblik površine za ležanje omogucava ne samo odmor i brzu obnovu snage, vec organizmu u razvoju omogucava nesmetani zdravi rast, a odraslima osigurava zaštitu i ocuvanje tijela, posebno kralješnice. Iz toga razloga, potrebno je dizajnirati ojastuceni namještaj za sjedenje i ležanje koji je u potpunosti prilagoden ljudskome tijelu u cemu ce nam pomoci antropometrijske mjere ljudskoga tijela, a idealno bi bilo kada bi ojastuceni namještaj za sjedenje i ležanje bio prilagoden svakom korisniku ponaosob.


Danas se mnogo govori o proizvodnji ojastucenog namještaja, o materijalima, novim progresivnim tehnološkim sustavima, o perspektivama u toj proizvodnji i sl. Namještaj, pa tako i ojastuceni, treba ispitati kako bi se ustanovilo odgovara li svojoj namjeni, funkciji i kvaliteti. Stoga je na kraju udžbenika opisana problematika kvalitete i zapaljivosti ojastucenog namještaja te ekoloških znacajki proizvodnje ojastucenog namještaja.


Po tematici kojom se bavi na strucan, edukativan i znanstveni nacin, udžbenik je jedinstven i interdisciplinaran. Otvorio je novo podrucje medicine namještaja i kao takav preporucljiv je strucnjacima iz razlicitih podrucja. Iz tih razloga pojedini dijelovi udžbenika predstavljaju pravu malu enciklopediju iz pojedinacnog podrucja izrade ojastucenog namještaja, a mogucnost upotrebe udžbenika je velika u drvno-tehnološkoj struci, medicini i tehnici.

 

Cijena knjige: za studente 150,00 kn; za pravne i fizičke osobe 200,00; za inozemstvo 50 EUR

Kupnja uplatom na racun Šumarskog fakulteta broj 2360000-1101340148 s pozivom na broj 3-02-07
Kupnja iz inozemstva placanje SWIFTOM ZABA HR 2X 2500-03281485 s pozivom na broj 3-02-07

Narudžbe šaljite na adresu: Sveucilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Zavod za namještaj i drvne proizvode, Svetošimunska cesta 25, 10002 Zagreb; ili na telefone: 01/ 23 52 454, 01/ 23 52 555, fax 01/ 23 53 531

Nakon primljene uplate knjigu dostavljamo poštom

Sveučilišni udžbenici i sveučilišni priručnici:

    Aktualno

    Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije