YouTube
Instagram
Facebook
×

Šumske prometnice

Dragutin Pičman


 

Sveucilišni udžbenik „Šumske prometnice“ namijenjen je studentima Šumarskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu koji su slušali nastavni predmet Šumske komunikacije ili sada slušaju Šumske prometnice. Udžbenik je napisan tako da studentima omoguci lakše pracenje predavanja, vježbi i pripremanje ispita iz istoimenog nastavnog predmeta. Tematske cjeline omogucuju upoznavanje korisnika s osnovnim nacelima i principima planiranja, projektiranja, izgradnje i održavanja cjelokupne mreže šumskih prometnica.


Osim studentima, udžbenik ce biti od koristi svima koji se pri svakodnevnom radu u šumarskoj praksi susrecu sa šumarskom cestovnom infrastrukturom. Udžbenik je bogato ilustriran s 325 razlicitih slikovnih prikaza koji ce omoguciti bolje sagledavanje i razumijevanje pojedinog dijela poglavlja odnosno tematske cjeline.

 

Opširnije
NARUDŽBENICA

Sveučilišni udžbenici i sveučilišni priručnici:

    Aktualno

    Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije