YouTube
Instagram
Facebook
×

Oplemenjivanje šumskog drveća i očuvanje njegove genetske raznolikosti

Dalibor Ballian i Davorin Kajba


 

Sveucilišni udžbenik «Oplemenjivanje šumskog drveca i ocuvanje njegove genetske raznolikosti» pruža pregled saznanja o šumskom drvecu iz više razlicitih znanstvenih disciplina, a pridružuje se naporu koji se temelji na spoznajama da će novi izmjenjeni okolišni uvjeti stvoriti dodatne izazove u gospodarenju šumama. To ce ostaviti znacajne posljedice na njihovu ekonomsku i socijalnu korist, koje izravno proisticu iz šumskih sastojina, kao i iz biološke raznolikosti šumskih ekosustava. Ekološki i geneticki mehanizmi poticu stalne evolucijske promjene, a obuhvacaju individualnu, populacijsku i razinu pojedine vrste, pa nije neuobicajeno da se neke europske vrste šumskog drveca suocavaju sa nestajanjem. Zbog toga poznavanje genetske raznolikosti šumskog drveca i oplemenjivanje povezani su s njihovom prilagodbom i ocuvanjem.

 

Suvremene metode istraživanja šumskog drveca temelje se na primjeni razlicitih molekularno-bioloških i genetickih metoda i tehnika istraživanja, kao i metoda koje poboljšavaju njihovu poziciju u sadašnjem tijeku evolucijske povijesti.

 

Udžbenik je ponajprije namijenjen studentima Šumarskog fakulteta, a sve opsežnija nastavna graa potrebna za valjanu provedbu studijskih programa preddiplomskoga i diplomskog studija Šumarstva i Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša zahtijevala je objavljivanje udžbenika koji bi obuhvatio najsuvremenije metode oplemenjivanja i ocuvanja genetske raznolikosti šumskog drveca. Također ovaj udžbenik sadrži i pojmovnik s objašnjenjima obrađenih strucnih izraza kako bi bio od pomoci svima koji žele proširiti znanje iz ove znanstvene grane.

 

NARUDŽBENICA 

Sveučilišni udžbenici i sveučilišni priručnici:

    Aktualno

    Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije