YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Ukrasne trajnice i jednogodišnje biljke

PU4004N - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: Predavanja 1. Uvod i definicije osnovnih pojmova. Hortikultura, cvjećarstvo. Podjela ukrasnog bilja, jednogodišnje bilje, dvogodišnje bilje, trajnice. Podrijetlo ukrasnih biljaka. Korištenje divljih i kultiviranih svojti. Razvoj novih ukrasnih svojti. 2. Taksonomija i nomenklatura kultiviranog bilja. Tipovi kultivara. Problematika korištenja alohtonih vrsta. Neofiti. Očuvanje rijetkih i ugroženih vrsta njihovim korištenjem kao ukrasnih biljaka 3. Opće značajke ukrasnih zeljastih biljaka – morfologija, životni oblik, biološke i ekološke značajke. Čimbenici rasta i razvoja. 4. Pregled najznačajnijih svojti ukrasnoga jednogodišnjeg bilja (izgled, kultivari, biološke značajke, ekološki zahtjevi, varijabilnost, način korištenja – oblikovanje cvjetnih gredica, rubnjaka, razmnožavanje, specifična upotreba i dr.). Pregled najznačajnijih svojti jednogodišnjih ukrasnih penjačica. 5. Pregled najznačajnijih svojti ukrasnog dvogodišnjeg bilja (izgled, kultivari, biološke značajke, ekološki zahtjevi, varijabilnost, način korištenja – oblikovanje cvjetnih gredica, rubnjaka, razmnožavanje, specifična upotreba i dr.). 6. Pregled najznačajnijih svojti ukrasnih trajnica koje se koriste na sjenovitim, polusjenovitim i otvorenim sunčanim staništima. 7. Geofiti. Pregled najznačajnijih svojti ukrasnih geofita. 8. Pregled najznačajnijih svojti ukrasnih trajnica koje se koriste na vodenim i vlažnim staništima. 9. Pregled najznačajnijih svojti ukrasnih trajnica koje se koriste za kamenjare i suha staništa. 10. Ukrasne trave i travnjaci kao dekorativne komponente. 11. Ukrasno bilje tradicijskih vrtova. 12. Ukrasne zeljaste biljke za posebne namjene: halofiti, blizina prometnica, cvjetne livade. 13. Ukrasne zeljaste biljke za posebne namjene: terapeutski vrtovi, začinsko i aromatično bilje. 14. Ukrasne zeljaste biljke za posebne namjene: Krovni vrtovi i zeleni zidovi. 15. Upoznavanje studenata s osnovnim tehnikama dizajniranja vrta trajnicama, gredicama i rubnjacima, uzimajući u obzir kvalitetu tla, veličinu površine, izloženost stranama svijeta, zasjenu, intenzitet njege, posebne želje, vizure, kulise, oblikovne elemente, kombinaciju boja u kompoziciji i dr. Terenska nastava 1. Na području grada Zagreba. Cilj terenske nastave je upoznavanje s ukrasnim vrstama i kultivarima zeljastog bilja u rasadnicima, kao i u parkovima i na urbanim površinama, gdje se studenti susreću s konkretnim primjerima izbora biljnoga materijala za različite namjene. Izvodi su u rasadniku podružnice Zrinjevac, Zagrebačkog Holdinga i na parkovnim površinama grada Zagreba. 2. Na području grada Ludbrega. Cilj terenske nastave je upoznavanje s ukrasnim zeljastim biljkama u rasadnicima, parkovima i na urbanim površinama, gdje se studenti susreću s konkretnim primjerima izbora biljnoga materijala za različite namjene. Izvodi se u privatnim rasadnicima članova Udruge cvjećara ludbreške regije i na parkovnim površinama.
Literatura:

Obavezna literatura:

  1. Krstonošić, D., Škvorc, Ž., Franjić, J. 2017: Parkovno perensko i jednogodišnje bilje. Interna skripta. Šumarski fakultet, Zagreb.

 

Preporučena literatura:

  1. Borovac, I., 2008: Cvijeće i ukrasno bilje – Velika ilustrirana enciklopedija, Mozaik knjiga, Zagreb.
  2. Crnetić, T., 1996: Moć boja u oblikovanju vrtnih prostora. Zrinjevac, Zagreb.
  3. Dole, M. J., Wilkins, H. F., 1999: Floriculture, Principles and Species, Prentice Hall, New Jersey.
  4. Franke, W., 2006: Vrt – Enciklopedijski priručnik. Veble Commerce, Zagreb.

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Daniel Krstonošić

Izvanredni profesor

Email: dkrstonosic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije