YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Parkovna tehnika i uređaji

PU5005 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: Nastavni predmet Parkovna tehnika i uređaji daje studentima znanja o parkovnoj tehnici i parkovnim uređajima. Razmatraju se tehničke značajke, važeće norme i propisi u niskogradnji. Opisuju se mjerila i nacrti u građevinarstvu. Objašnjeni su geodetski radovi potrebni pri izradbi projekata uređenja okoliša. Definiraju se postupci izradbe projektne dokumentacije s posebnim naglaskom na primjenu osobnog računala.Raščlanjuju se osnovni građevinski materijali: građevinski kamen, beton, drvo, vezni materijali, vapno, cement, boje i lakovi. Studenti dobivaju znanja o vrtnim komunikacijama i parkiralištima. Također se obrađuju stube, osnovne vrste i dimenzioniranje kao i osnovne vrste mostova uz principe statičkog proračuna i dimenzioniranja drvenih mostova. Ograde, potporni i obložni zidovi, objekti površinske i podzemne odvodnje isto su predmet proučavanja.Studenti se upoznaju s različitim parkovnim uređajima (stolovi i klupe, sprave za dječju igru, sjenice, nadstrešnice, putokazi i ostalo). Prenose se znanja o bazenima i vodenim parkovnim elementima. Govori se o sustavima navodnjavanja i regulacije zemljane vlage, parkovnoj rasvjeti i svjetlosnim efektima. Raspravlja se o sportskim terenima za pojedinačne i momčadske sportove, trim stazama i golf terenima editi sa prije viđenima, nakon čega će uslijediti i rasprava te zaključna razmatranja
Literatura:

Obavezna literatura:

1. Barth, U., Rogers, G. 2004: Design in the garden         (Inspiration,planting, structure), David & Charles Books, London, p. 1-134.

2. Bird, R. 2002: Garden Answers            Ponds, Hamlyn, p. 1-144

3. Bridgewater,       A., Bridgewater, G. 2003: Stonework. New Holland Publishers (UK) Ltd, London, p. 1-96.

4. Hawthorne, L. 2000: Walls & Fences, Dorling Kindersley Limited, London, p. 1-72.

5. Swift, P., Szymanowski,J. 2001: Paths, steps & patios, New Holland Publishers (UK) Ltd, London, p.1-64.

6. Vojvoda, D., 1972: Vrtni uređaji,           Zrinski, Čakovec, s. 1-196.

7. Williams, R. 1995: The garden designer,Frances Lincoln Limited, London, p. 1-207

Preporučena literatura:

 1. Alexander, R., Batstone, K. 1994: A handbook for garden designers, Ward Lock, Cassel Ilustrated, p. 1-136.
 2. Anon. 1999: Paths and Paving, Dorling Kindersley Limited, London, p. 1-72.
 3. Bridgewater, A., Bridgewater, G. 2003: Step by step garden diy (50 simple projects using wood, stone, water), New Holland Publishers (UK) Ltd, London, p. 1-382.
 4. Blizzard, R. 2002: More garden woodwork in a weekend, A David & Charles Book, p. 1-128.
 5. Grupacija javnog zelenila Hrvatske, 1986: Norme za uređenje i održavanje zelenih površina, Zagreb, s. 1-109.
 6. Hirst, B. 2004: Garden ponds, New Holland Publishers (UK) Ltd, London, p. 1-96.
 7. Jones, L. 2003: Reinventing the garden, Thames & Hudson, p. 1-192.
 8. Kawaguchi,   Y.   2001:   Serene   gardens,   New   Holland Publishers (UK) Ltd, London, p. 1-144.
 9. Prošić, B., 1973: Moj vrt, Nolit, Beograd, s. 1-310.
 10. Sweetinburgh, R. 2002: Small garden planner, Chancellor Press, p. 1-144.
 11. Stillman, J., Gitlin, J. 2003: Deck & patio – idea book, The Taunton Press, p. 1-172.
 12. Swift, P., Szymanowski, J. 2001: Ponds, pools and rockeries, New Holland Publishers (UK) Ltd, London p. 1-96.

 


Nositelji

Hrvoje Nevečerel
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Nevečerel

Izvanredni profesor

Email: hnevecerel@sumfak.unizg.hr
više
doc. dr. sc. Kruno Lepoglavec

Docent

Email: klepoglavec@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

Hrvoje Nevečerel
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Nevečerel

Izvanredni profesor

Email: hnevecerel@sumfak.unizg.hr
više
doc. dr. sc. Kruno Lepoglavec

Docent

Email: klepoglavec@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

25.09.2023

ZAGREB DESIGN WEEK 2023

Studenti i nastavnici s drvnotehnološkog odsjeka Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i ove godine sudjeluju na ZGDW - izložbi fakulteta i škola.

25.09.2023

Natječaj za zapošljavanje (25.09.2023)

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos viši tehničar :

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije