YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Primijenjena entomologija

PU4001 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: Studenti se upoznaju sa kukcima kao osnovnim biotskim čimbenicima koji utječu negativno na zdravstveno stanje vrsta drveća na zelenim površinama urbanih sredina. Kod kukaca kao biljnih štetnika i molestanata analiziraju se osnovni ekološki čimbenici i njihov utjecaj na populacije važnijih vrsta (autekologija, demekologija, sinekologija). Upoznaju se ekološka obilježja pojedinih kukaca i njihovi zahtjevi na čimbenike okoliša (pridolazak, izostanak, adaptibilnost, plastičnost itd.). Analizira se dinamika brojnosti populacije pojedinih vrsta u uvjetima antropogeniziranog okoliša. Upoznaje se studente sa temeljnim načinima dijagnostike i prognostike fluktuacija populacija na primjerima najvažnijih urbanih štetnih kukaca. U nastavnom gradivu daje se također i kratak uvid u najvažnije šumske vrste koje se javljaju u visokim gustoćama populacije (defolijatori, potkornjaci) i koji mogu u zaštićenim objektima prirode izazvati goleme probleme i potrebu ograničene kontrole brojnosti
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Kovačević, Ž., 1950: Primijenjena entomologija, I knjiga: Opći dio. Nakladni zavod Hrvatske, 217 str
2.     Hrašovec, B. 2004: Kukci ? važni pokazatelji bioraznolikosti ali i povremeni uzročnici kalamiteta u šumskom ekosustavu. Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 76 str.
3.     Grupa autora: CD rom priručnik za determinaciju štetnika i bolesti u urbanom šumarstvu (u pripremi)
4.     Entomološki vodič ? skripta "on-line", http://hrast.sumfak.hr/~forbug/ (2004)

 


Preporučena literatura:
5.     Alford, D.A., 1995: A Colour Atlas of Pests of Ornamental Trees, Shrubs and Flowers. Manson Publishing, London, UK, 448 str.
6.     Chapman, R.F., 1998: The Insects ? Structure & Function. Cambridge University Press, Cambridge, 770 str.
7.     Csoka, G., 1995: Lepke-hernyok. Agroinform Kiado es Nyomda Kft., Budapest, 151 str.
8.     Csoka, G., 1997: Plant galls. Agroinform Kiado es Nyomda Kft., Budapest, 160 str.
9.     Speight, M.R. & D. Wainhouse, 1989: Ecology and Management of Forest Insects. Oxford University Press Inc., New York, 374 str.


Nositelji

prof. dr. sc. Boris Hrašovec

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: bhrasovec@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Milivoj Franjević

Izvanredni profesor

Email: milivoj.franjevic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije