YouTube
Instagram
Facebook
×

doc. dr. sc. Irena Šapić

Docentica

Lokacija: smeđa zgrada, prizemlje, soba 034

Telefon kućni: +385 1 2352 584

E-mail: isapic@sumfak.unizg.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: srijeda, 10 do 14 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2012. – Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, doktor biotehničkih znanosti
2008. – Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, diplomirani inženjer šumarstva

 

Radno iskustvo

2013 do danas: viši asistent - znanstveni novak, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
2008 - 2013: asistent - znanstveni novak, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

 

Nastava

Fitocenologija - preddiplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša
Šumarska fitocenologija - preddiplomski studij Šumarstvo 
Poznavanje vegetacije - diplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša
Šumska vegetacija - diplomski studij Šumarstvo

 

Znanstveni interesi

Fitocenologija, biljne zajednice, kartiranje šumske vegetacije, ekologija bilja, briologija

 

Projekti (suradnik)

Znanstveni

  • Vegetacijska i genetička raznolikost roda Alnus Mill. u Hrvatskoj
  • Uspostava dugoročnog znanstvenog monitoringa prirodnih šumskih ekosustava u Hrvatskoj 
  • Šumske zajednice na povremeno plavnim i vlažnim staništima hrvatskih Dinarida
  • Natura 2000 Management and Monitoring – Natura ManMon Croatia 
  • Sinekološko-vegetacijsko istraživanje i kartiranje šuma panonskoga gorja
  • Fitocenološko istraživanje i rekognosticiranje šumskih zajednica i staništa hrasta crnike na području Istre 
  • Fitocenološke značajke i vegetacijska karta šumskih ekosustava Nacionalnog parka Plitvička jezera 
  • Fitocenološke značajke šumskih ekosustava kontinentalnih Dinarida Hrvatske 
  • Sinekološko-fitocenološke značajke šumske vegetacije Banovine

Stručni

  • Revizija Nacionalne klasifikacije staništa (NKS)

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)

Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije