×

Od terena do nasada: karakteristike i prilagodljivost na stres prirodnih populacija pitomoga kestena i maruna - HRZZ projekt

Akronim: CHESTNUT AND MARRON

Voditeljica: prof. dr. sc. Marilena Idžojtić

Projekt financira: Hrvatska zaklada za znanost

Znanstvena područja: Interdisciplinarni, Biotehničke znanosti, Prirodne znanosti

Znanstvena polja: Šumarstvo, Biologija, Prehrambena tehnologija

Ustanova: Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet

Trajanje: 16. 10. 2018. - 15. 10. 2022.

Suradnici:doc. dr. sc. Igor Poljakdoc. dr. sc. Vibor Roje, doc. dr. sc. Damir Drvodelić, doc. dr. sc. Ivan Perković, prof. dr. sc. Zlatko Liber, doc. dr. sc. Marin Ježić, prof. dr. sc. Mirna Ćurković Perica, prof. dr. sc. Ines Panjkota Krbavčić


Sažetak

Pitomi kesten (Castanea sativa Mill.) važana je, široko rasprostranjena, višestruko korisna vrsta drveća u mediteranskom području, od koje se koriste drvo, plodovi, med i tanin. Rak kestenove kore, uzrokovan introducirnom gljivom Cryphonectria parasitica, ugrožava opstanak sastojina pitomog kestena. Glavni cilj ovoga projekta je utvrditi: (1) neutralnu i adaptivnu raznolikost u prirodnim populacijama pitomog kestena u Hrvatskoj iz okolišno različitih staništa; (2) povezanost genetičke strukture, morfološke raznolikosti, kemijske raznolikosti i okolišnih razlika (klimatskih i pedoloških) u prirodnim populacijama i kultivarima pitomog kestena; (3) kvalitetu sjemena i zahtjeve za klijanje sjemena pitomog kestena; (4) genetičku osnovu raznolikosti za adaptivna svojstva na sadnicama uzgojenima u stakleniku i u recipročno-transpantacijskim pokusima; (5) epigenetičke odgovore na sušni stres; (6) tolerantnost selekcioniranih genotipova na patogene; (7) otpornost na patogene sadnica uzgojenih u rasadniku; (8) povezanost između populacijsko-genetičkog pristupa i pokusa u stakleniku kao i recipročno-transplantacijskih pokusa; (9) nastavak dugoročnog praćenja populacija C. parasitica; (10) neutralnu i adaptivnu raznolikost hrvatskih kultivara pitomog kestena; (11) razlike između hrvatskih kultivara pitomog kestena u morfologiji listova i plodova te kemijskom sastavu plodova; (12) razgraničenje sjemenskih zona i izrada smjernica za prijenos sjemena za hrvatske populacije pitomog kestena. Osim doprinosa osnovnim znanstvenim spoznajama o biologiji i ekološkim odnosima pitomog kestena, rezultati ovoga projekta doprinijet će održivom gospodarenju sastojinama pitomog kestena u Hrvatskoj. Rezultati će direktno doprinijeti zaštiti geografskog porijekla maruna, autohtonih hrvatskih kultivara pitomog kestena. Također će biti selekcionirani genotipovi tolerantni na sušni stres kao i oni s većom tolerancijom na biotski stres, odnosno infekciju gljivom Cryphonectria parasitica.

 

Ključne riječi: pitomi kesten, Castanea sativa, marun, raznolikost, adaptabilnost, epigenetika, rak kestenove kore, Cryphonectria parasitica, otpornost, sjemenske zone

Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije