×
Šumarski odsjek

Zavod za NPŠO

Smeđa zgrada 1. kat

Fax: +385 1 235 2550


Znanstvena djelatnost i projekti

Šume u sklopu Zavoda za nastavno-pokusne šumske objekte su poligon za znanstvenoistraživački tad djelatnika Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ali i drugih domaćih i međunarodnih fakulteta.

 

Stručna djelatnost

Šume u sklopu Zavoda za nastavno – pokusne šumske objekte su šume posebne namjene. Namjena šuma je prije svega praktična terenska nastava studenata Šumarskog odsjeka. Isto tako organiziraju se i studentske ekskurzije iz drugih zemalja (Češka, Poljska, Slovačka, Slovenija i dr.). Gospodarenje sa šumama je usklađeno s tim potrebama. 

 

Usluge i proizvodi

Zavod nudi kao proizvode drvne sortimente, te usluge lova krupnih vrsta divljači (jelen obični, svinja divlja, muflon i jelen aksis). 

 

Povijest Zavoda

Zavod za nastavno – pokusne šumske objekte organizacijski je osnovan 2005. godine donošenjem novog Statuta Šumarskog fakulteta. Do tada je nastavno – pokusnim šumskim objektima (NPŠO) upravljao Izvršni odbor za šume, koji su činili upravitelji objekata i prodekan za nastavu Šumarskog odsjeka. Zavod čine nastavno – pokusno šumski objekti koji su smješteni u najvažnijim šumskim ekosustavima Republike Hrvatske. Najstariji objekt je NPŠO Zagreb, čija povijest počinje osnivanjem Gospodarsko – šumarskog fakulteta 1919. godine. Prostire se na površini od 929 ha, a čine ga nizinske šuma hrasta lužnjaka i običnog graba, šuma hrasta kitnjaka, te bukovo – jelove šume. U sklopu NPŠO Zagreba se nalazi i rasadnik Ravnice. NPŠO Lipovljani se prostire na površini od 1 031 ha šuma hrasta lužnjaka i običnog graba, poplavnih šuma hrasta lužnjaka i poljskog jasena, šume kitnjaka i običnog graba s bukvom. U sklopu NPŠO Lipovljani se nalazi i državno otvoreno lovište Opeke II površine 8 342 ha sa glavnim vrstama krupne divljači, jelen obični, srna obična, svinja divlja. NPŠO Zalesina ima površinu od 736 ha jelovih i bukovo – jelovih šuma, a NPŠO Velika ima površinu od 747 ha bukovih šuma. NPŠO Rab na otoku Rabu ima 104 ha šuma hrasta crnike i crnog jasena, te lovište Kalifront površine 1 611 ha u kojem se uzgajaju muflon i jelen aksis. 
 

Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije