naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
STUDIJ
arrowupisi

Na ovim stranicama možete pronaći sve informacije potrebne za upise na studije Šumarskog fakulteta

Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zagreb, 8. 9. 2016. 

                                   
                              OBAVIJEST STUDENTIMA VIŠIH GODINA
 
  UPISI U VIŠE GODINE STUDIJA PREDDIPLOMSKIH (II. i III. GODINA) I DIPLOMSKIH STUDIJA ( II. GODINA) AKAD. GOD. 2016. /17. OBAVLJAT ĆE SE OD 15. DO 30. RUJNA 2016.
 
ZA UPIS U VIŠE GODINE STUDIJA POTREBNO JE:
1.    provjeriti na studomatu da li su upisane sve ocjene položenih predmeta
2.    upisati u indeks ECTS bodove kod svakog predmeta
3.   uplatiti preostale rate ( javiti se u sobu 059)
4.   upisni list – dobije se u Studentskoj referadi 
5.   kopiju uplatnice o uplaćenoj participaciji
6.   kopiju uplatnice  o uplaćenom iznosu od  250,00 kuna (upisnina)
7.   studenti koji upisuju II. godine moraju u indeksu imati evidentiran liječnički pregled
8. potvrdu o vraćenim knjigama u knjižnicu
 Izračun participacije studenti mogu vidjeti na studomatu.
 
IZNOS PARTICIPACIJE I  250,00 KUNA ( UPISNINA) STUDENTI UPLAĆUJU  NA ŽIRO RAČUN IBAN HR 09 2360000-1101340148 ( POZIV NA BROJ( Šumarstvo i Urbano šumarstvo  501010 Drvna tehnologija 501011, stručni studij Drvna tehnologija Virovitica 50111 )

Studenti koji su u akad. god. 2015/16. ostvarili  55 i više bodova ne plaćaju troškove participacije za akad. god. 2016/17. 

NAPOMENA: Studenti koji u dvije uzastopne godine nisu stekli 35 ECTS gube pravo na studij. 

Studenti koji u prethodnoj ak. god. 2015/16. nisu stekli 30 ECTS bodova, plaćaju puni iznos participacije od  8.400,00 kuna.

                  Prodekani za nastavu:
                                                           - Prof. dr. sc. R. Pernar, v. r.
                                                           - Prof. dr. sc. S. Pervan, v. r.