naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
STUDIJ
arrowupisi

Na ovim stranicama možete pronaći sve informacije potrebne za upise na studije Šumarskog fakulteta

                                                   *******

SVEČANI PRIJEM STUDENATA PRVE GODINE NA ŠUMARSKOM FAKULTETU
Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u ponedjeljak 1. listopada 2018. održati će se svečani prijem studenata prvih godina preddiplomskih sveučilišnih i stručnih studija upisanih u akad. god. 2018./19. 

                                                ********

 

 

 

 

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

Kandidat je dužan priložiti slijedeće dokumente za upis u prvu godinu studija:

  1. Svjedodžbu o državnoj maturi (preslika, izvornik na uvid);
  2. Potvrdu o položenim ispitima državne mature (preslika, izvornik na uvid);
  3. Potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice s obje strane;
  4. Dvije fotografije formata 6x4 cm;
  5. Potvrda o uplati troškova upisa u iznosu 350,00 kn – uplaćuje se na žiro račun fakulteta

IBAN: HR0923600001101340148;

Model: 00

Poziv na broj:

preddiplomski studij Šumarstvo -501010 

preddiplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirde i okoliša -501010

preddiplomski studij Drvna tehnologija - 501011

Stručni studij drvna tehnologija - 50111

Opis plaćanja: Upisnina za prvu godinu studija

6. Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu rješenje o nostrifikaciji dokumenata.

Pristupnici koji su već bili upisani na neki od redovitih studijskih programa u RH plaćaju troškove participacije. Participacija školarine iznosi 8.400,00 kn i moguće ju je platiti odjednom ili u dvije jednake rate (1. rata kod upisai 2. rata do kraja I semestra ak. god. 2018./19).

Komplet upisnog materijala (indeks, matični list, upisni list) podiže se u Studentskoj referadi uz predočenje uplatnice o plaćenim troškovima upisa - upisnini

 

SVAKI KANDIDAT PRILIKOM UPISA MORA ZNATI SVOJ UPISNI BROJ.

 

Pristupnici su se dužni upisati osobno i u propisanom roku. U slučaju opravdane spriječenosti može ih upisati i druga osoba temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Pristupnicima koji ne upišu studijski program na kojem su ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj Fakultet će naplatiti oportunitetne troškove nepopunjenog upisnog mjesta u iznosu jednogodišnje participacije studenta u troškovima studija (8.400,00 kn).

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Studentskoj referadi na e-mail:

 

 

******

Upisi u prvu godinu preddiplomskih studija za ak. god. 2018./2019.

Upisi, u ljetnom upisnom roku, u I godinu preddiplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Šumarskog fakulteta,  provodit će se od 18. – 20. srpnja 2018 godine u Studentskoj referadi , soba 058 – (žuta zgrada) prema slijedećem rasporedu:

 

- 18.07.2018. (srijeda)     9 – 13 sati

Preddiplomski studij Šumarstvo

- 19.07.2018. (četvrtak)     9 – 13 sati     

Preddiplomski studij  Urbano šumarstvo zaštita prirode i okoliša 

- 20.07.2018. (petak)     9 – 13 sati     

Preddiplomski studij  Drvna tehnologija i  stručni studij Drvna tehnologija

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

Kandidat je dužan priložiti slijedeće dokumente za upis u prvu godinu studija:

  1. Svjedodžbu o državnoj maturi (preslika, izvornik na uvid);
  2. Potvrdu o položenim ispitima državne mature (preslika, izvornik na uvid);
  3. Potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice s obje strane;
  4. Dvije fotografije formata 6x4 cm;
  5. Potvrda o uplati troškova upisa u iznosu 350,00 kn – uplaćuje se na žiro račun fakulteta

IBAN: HR0923600001101340148;

Model: 00

Poziv na broj:

- preddiplomski studij Šumarstvo -501010 

- preddiplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirde i okoliša -501010

- preddiplomski studij Drvna tehnologija - 501011

- Stručni studij drvna tehnologija - 50111

Opis plaćanja: Upisnina za prvu godinu studija

6. Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu rješenje o nostrifikaciji dokumenata.

Pristupnici koji su već bili upisani na neki od redovitih studijskih programa u RH plaćaju troškove participacije. Participacija školarine iznosi 8.400,00 kn i moguće ju je platiti odjednom ili u dvije jednake rate (1. rata kod upisai 2. rata do kraja I semestra ak. god. 2018./19).

Komplet upisnog materijala (indeks, matični list, upisni list) podiže se u Studentskoj referadi uz predočenje uplatnice o plaćenim troškovima upisa - upisnini

 

SVAKI KANDIDAT PRILIKOM UPISA MORA ZNATI SVOJ UPISNI BROJ.

 

Pristupnici su se dužni upisati osobno i u propisanom roku. U slučaju opravdane spriječenosti može ih upisati i druga osoba temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Pristupnicima koji ne upišu studijski program na kojem su ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj Fakultet će naplatiti oportunitetne troškove nepopunjenog upisnog mjesta u iznosu jednogodišnje participacije studenta u troškovima studija (8.400,00 kn).

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Studentskoj referadi na e-mail:

 

NAPOMENA: Jesenski upisni rok će se održati samo ako ostane nepopunjenih mjesta sukladno objavljenim kvotama.