×

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij

Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ima dugu tradiciju u poslijediplomskom obrazovanju koja se najprije očituje u stjecanju doktorata, a u kasnijem razdoblju u uspostavi magistarskih znanstvenih i specijalističkih programa.

Prvi doktorat iz područja šumarstva obranjen je na Gospodarsko-šumarskom fakultetu 4. lipnja 1923. godine. Do tada su šumarski doktorati stjecani na Mudroslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, uz koji je od 1898. do 1919. bila prislonjena Šumarska akademija, ili na nekom od inozemnih sveučilišta. Na osamostaljenom Šumarskom fakultetu od 1960. usustavljen je poslijediplomski studij za šumarstvo i drvnu tehnologiju, za stjecanje zvanja doktora znanosti, magistra znanosti i magistra specijalista. 


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu od akademske godine 2014./2015. ustrojava i izvodi novi poslijediplomski doktorski studij Šumarstvo i drvna tehnologija kojim osposobljava doktorande za znanstvenoistraživački rad iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstveno polje Šumarstvo i znanstveno polje Drvna tehnologija.


Studij se sastoji od nastave i znanstvenoistraživačkog rada. Maksimalno opterećenje u nastavi ne prelazi 20 % ukupnog opterećenja studija izraženog u ECTS bodovima.


Studij je ustrojen tako da se u prvom semestru svim polaznicima omogućuje stjecanje znanja iz obveznih metodoloških predmeta (prva bodovna skupina), a u drugom i trećem semestru student bira izborni modul i izborne predmete (druga bodovna skupina) u dogovoru s mentorom, prema znanstvenoj aktivnosti i polju znanstvenih istraživanja.


Tijekom studija studenti moraju dokazati i znanstvenu aktivnost koja se boduje prema definiranim kriterijima (treća bodovna skupina). Tijekom studija polaznici u izravnoj nastavi trebaju skupiti 36 ECTS bodova iz prve i druge bodovne skupine (obvezni predmeti, izborni modul i izborni predmeti) i 144 ECTS boda iz treće bodovne skupine (znanstveni radovi, znanstvena aktivnost i izrada doktorskog rada). Studenti umjesto izbornih predmeta iz predloženog studijskog programa mogu upisivati i predmete s drugih doktorskih studija.Cjelokupan program doktorskoga studija provodi se u obliku predavanja, vježbi, provedbe istraživanja, pisanja seminarskih radova, objave znanstvenih i stručnih radova.

Nastava se održava u blokovima po pojedinim predmetima, nakon čega student ima mogućnost polaganja ispita. U slučaju broja polaznika manjeg od pet, predavanja se održavaju putem konzultacija, a praktični se dio održava u grupama prema broju polaznika.


U slučaju potrebe cjelokupni program doktorskog studija može se izvoditi na engleskom jeziku. Studij traje 3 godine odnosno 6 semestara, a njime se stječe 180 ECTS bodova.


Akademski naziv po završetku studija: Doktor znanosti iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja Šumarstvo ili znanstvenog polja Drvna tehnologija.
 

Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije