YouTube
Instagram
Facebook
×

Upisi u prvu godinu preddiplomskih studija za ak. god. 2022/2023.


Upisi u prvu godinu preddiplomskih studija za ak. god. 2022/2023.

 

 

Upisi u I godinu preddiplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, u ljetnom upisnom roku  provodit će se 20. i 21. srpnja 2022. godine u Studentskoj referadi, soba 058 (prizemlje, žuta zgrada) od 9:00 do 13:00 sati prema sljedećem rasporedu:

  • Šumarstvo                                                                        20. srpnja 2022.                od  9:00 do 13:00 sati
  • Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša         21. srpnja 2022.              od  9:00 do 13:00 sati
  • Drvna tehnologija                                                          21. srpnja 2022.                od  9:00 do 13:00 sati

Obavijest o upisu na stručni studij Drvne tehnologije u Vinkovcima bit će objavljena naknadno.

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

Kandidat je dužan priložiti sljedeće dokumente za upis u prvu godinu studija:

 

  1. Svjedodžbu o položenoj državnoj maturi (izvornik) ili potvrdu o položenim ispitima državne mature (izvornik);
  2. Potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice s obje strane;
  3. Fotografiju formata 6x4 cm;
  4. Potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 350,00 kn – uplaćuje se na žiro račun  FŠDT-a

IBAN: HR0923600001101340148;

Poziv na broj:    Šumarstvo i Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša  - 501010

                               Drvna tehnologija                                                                                - 501011

                               Stručni studij drvna tehnologija                                                    - 50111

Opis plaćanja: Upisnina za I godin

 

 5.    Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu rješenje o nostrifikaciji dokumenata.

 

Pristupnici koji prvi puta upisuju prvu godinu  preddiplomskog studija ne plaćaju participacijuu troškovima studija.

Pristupnici koji su već bili upisani na neki od redovitih studijskih programa u RH plaćaju troškove participacije. Participacija školarine iznosi 8.400,00 kn i moguće ju je platiti odjednom ili u dvije jednake rate (1. rata kod upisa i 2. rata do kraja I semestra ak. god. 2022./23).

 

Komplet upisnog materijala (matični list, upisni list) podiže se u Studentskoj referadi uz predočenje uplatnice o plaćenim troškovima upisa .

 

KANDIDAT PRILIKOM UPISA MORA ZNATI SVOJ UPISNI BROJ.

 

Pristupnici su se dužni upisati osobno i u propisanom roku. U slučaju opravdane spriječenosti može ih upisati i druga osoba temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

 

Pristupnicima koji ne upišu studijski program na kojem su ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj Fakultet će naplatiti oportunitetne troškove nepopunjenog upisnog mjesta u iznosu jednogodišnje participacije studenta u troškovima studija (8.400,00 kn).

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Studentskoj referadi na slijedeće email adrese: bdevcic@sumfak.hr;mprsa@sumfak.hr ; dpirsljin@sumfak.hr

 

NAPOMENA: Jesenski upisni rok će se održati ukoliko  na studijskim programima ostane nepopunjenih mjesta, a  sukladno objavljenim kvotama.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije