YouTube
Instagram
Facebook
×

Šumarska genetika

Davorin Kajba i Dalibor Ballian


 

Sveucilišni udžbenik «Šumarska genetika» približiti ce vam molekularno-biološka i geneticka istraživanja koja su se posljednjih nekoliko desetljeca intenzivno razvijala i napredovala, a primjena mnogih od tih spoznaja danas se iskorištavaju u šumarstvu. Udžbenik sadrži najnužnije gradivo i donosi nove informacije, referencije te prakticne i osnovne znanstvene ideje o pitanjima genetike šumskog drveca. Iako su u knjizi prikazana relevantna svjetska iskustva, tekst je prilagođen potrebama hrvatskoga i bosanskohercegovackog šumarstva, pri cemu su maksimalno korišteni primjeri šumskih vrsta našeg podneblja.

 

Udžbenik je ponajprije namijenjen studentima Šumarskog fakulteta u Zagrebu i Sarajevu, a slikovnim je prikazima pokušano olakšati razumijevanje tematskih cjelina. Udžbenik sadržava i pojmovnik s objašnjenjima obra3enih strucnih izraza kako bi bio od pomoci svima koji žele proširiti znanje iz toga znanstvenog podrucja. Osim studentima maticnih fakulteta udžbenik je od koristi i za sve koji žele više saznati o sadašnjem stanju bioloških istraživanja šumskog drveca (npr. djelatnicima zašticenih objekata prirode, strucnjacima koji se bave zaštitom autohtone bioraznolikosti, zaposlenicima u državnoj upravi i sl.).

 

Knjiga ima 283 stranice B5 formata
Poglavlja: Uvod, Osnovna gra3a stanice, Kromosomi, DNK, razine organizacije i ekspresije genoma, Osnove diobe stanica, Opca genetika, Vezani geni i rekombinacije, Naslje3ivanje spola, Izvanuklearno naslje3ivanje, Mutacije, Populacijska genetika, Evolucijska genetika, Primjena biokemijskih i molekularno-genetickih istraživanja u šumarstvu, Korištena literatura, Pojmovnik i Kazalo.
Izdavač: Šumarski fakultet Sveucilišta u Zagrebu i Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Omot: tvrdi uvez
Naklada: 1000 primjeraka

 

NARUDŽBENICA

University Textbooks and University Manuals:

    Aktualno

    Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije