YouTube
Instagram
Facebook
×
Department of Wood Technology

Upholstered furniture

Opterećenje: 30+30+16
Sadržaj predmeta: Introduction to upholstered furniture and the history of the development of upholstered furniture. Structural division of upholstered furniture. Materials for making upholstered furniture. Technology production of upholstered furniture and the dependence of construction on technology. Contemporary construction of upholstered furniture for sitting and lying down. Functional requirements upholstered furniture. Flammability of upholstered furniture. Cushioned quality furniture.
Literatura:

Obvezna literatura:

1. Grbac, I. (2005): Ojastučeni namještaj, sveučilišni udžbenik, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb  

2. Vlaović, Z. (2009): Činitelji udobnosti uredskih stolica, disertacija – odabrana poglavlja, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb  

3. Domljan, D., Grbac, I., Jirouš Rajković, V., Vlaović, Z., Živković, V., Župčić, I. (2015): Kvaliteta i tehnički opisi proizvoda od drva, Svezak I. Opremanje zgrada za odgoj i obrazovanje, sveučilišni priručnik, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska gospodarska komora, Zagreb.

4. Grbac, I. (2006): Krevet i zdravlje, sveučilišni udžbenik, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb

5. Panero, J. i Zelnik, M. (1991): Antropološke mjere i interijer, Zbirka preporuka za standarde u projektiranju, IRO ''Građevinska knjiga'', Beograd

 

Dopunska literatura

1. Hrvatski zavod za norme – odabrane HRN EN

2. Tkalec, S. (1985): Konstrukcije namještaja, monografija, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb

3. Grbac, I. (1988): Istraživanje kvalitete ležaja i poboljšanje njegove konstrukcije – disertacija, odabrana poglavlja, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb

4. Krasny, J., Parker, W. and Babrauskas, V., 2000. Fire behavior of upholstered furniture and mattresses. William Andrew

5. de Witte, H.L., 2017. Impression tests upholstered furniture and mattresses. Arnhem: Institute For Safety., Arnhem

6. Morley, J. (1999): Furniture: The western tradition, History, style, design, Thames & Hudson Ltd., London


Nositelji

Associate prof. Zoran Vlaović

Associate professor

Email: zvlaovic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

15.05.2024

GREEN2024

 1st Announcement for conference GREEN2024

14.05.2024

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2023./2024.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije