YouTube
Instagram
Facebook
×
Department of Forestry

Kemija s biokemijom (PU)

PU1001 - obavezni
Opterećenje: 45(P) + 15(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Kemijska termodinamika: entalpija, egzotermne i endotermne reakcije, Hessov zakon, spontanost procesa, zakoni termodinamike, entropija, Gibbsova energija, razmjena energije u živim organizmima, Kemijska kinetika: brzina kemijske reakcije, utjecaji na brzinu reakcije, katalizatori i enzimi, Kemijske ravnoteže: zakon kemijske ravnoteže, Kiselinsko bazna ravnoteža, disocijacija vode, pH, pH u živim organizmima, puferi, biološko značajni puferi, Elementi u prirodi, atmosfera, hidrosfera, litosfera, tlo, biogeni elementi, u tlu, utjecaj pH i kiselih kiša, primanje biogenih elemenata, značenje pojedinih biogenih elemenata, Organski spojevi: općenito, klasifikacija organskih spojeva, alifatski i aromatski ugljikovodici, Alkoholi, fenoli, eteri, polioli, kiralnost, stereokemija, aldehidi, ketoni, razlike reakcija aldehida i ketona, keto-enolna tautomerija, Karboksilne kiseline i njihovi derivati, esteri, predstavnici kiselina, galna kiselina, tanini, humus, humusna kiselina, humin, Lipidi, podjela lipida, masti, ulja, masne kiseline, hidroliza masti, fosfolipidi, voskovi, terpeni, heterociklički spojevi, spojevi sa sumporom, Ugljikohidrati, podjela ugljikohidrata, predstavnici monosaharida, α- i β-oblik, mutarotacija, reakcije monosaharida, Disaharidi, celobioza, saharoza, invertni šećer, polisaharidi, škrob, celuloza, Aminokiseline, stereokemija, disocijacija, peptidna veza, peptidi, proteinienzimi, građa i djelovanje enzima, podjela enzima, koenzimi, Nukleozidi, nukleotidi, nukleinske kiseline, struktura DNA i RNA, replikacija, mutageni defakti, energetika biokemijskih reakcija, ADP i ATP, Fotosinteza, svijetle i tamne reakcije, Calvinov ciklus, sinteza polisaharida, sinteza celuloze i lignina, Aerobno i anaerobno disanje, razgradnja pirogrožđane kiseline, Krebs-Martiusov ciklus, lanac disanja, elektronski transport u lancu disanja, anaerobno disanje
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     M. Hus, KEMIJA Priručnik za studente Šumarskog fakulteta, Šumarski fakultet, Zagreb, 1997.
2.     M. Hus, Predavanja iz opće i anorganske kemije, Šumarski fakultet, Zagreb, 2000.
3.     M. Hus, Predavanja iz organske kemije i biokemije, Šumarski fakultet, Zagreb, 2000.
4.     P.W. Atkins, M.J. Clugston, Načela fizikalne kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
5.     M. Kaić, Organska kemija, Šumarski fakultet, Zagreb, 1991.

 


Preporučena literatura:
6.     H.S. Pine i drugi. Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
7.     V. Rapić, Nomenklatura organskih spojeva, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
8.     B. Pevalek-Kozlina, Fiziologija bilja, Profil, Zagreb, 2003.
9.     D. von Denffer, H. Ziegler, Botanika-fiziologija i morfologija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
10.     L. Strayer, Biokemija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.


Nositelji

izv. prof. dr. sc. Assistant prof. PhD

Assistant professor

Email: vroje@sumfak.hr
više

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Assistant prof. PhD

Assistant professor

Email: vroje@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije