YouTube
Instagram
Facebook
×
Department of Forestry

Fires of open space

ŠP6007
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: In recent years, there has been an increase in the number of fires in open spaces and burnt areas in the wider Mediterranean area, including in our country. Fires in open space make it impossible to protect the forest ecosystem, which is closely related to biological diversity and permanently sustainable development. The improvement of prevention methods and the fight against forest fires enables a significant reduction of burned forest areas. Knowing the factors that determine the occurrence of fire as well as the factors that cause the initial spread of fire is essential for the preparation and management of preventive activities. One of the most important preventive measures is to know the characteristics of forest fuels, first of all their flammability, combustibility and moisture content. The purpose of the course is to acquaint students with the basic settings of the mentioned issue. The planned teaching units cover the basic prerequisites for a good understanding and familiarization with open space fires.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Bertović, S. i dr. (1987): Osnove zaštite šuma od požara, Zagreb.
2.     Španjol, Ž.: Melioracije krša - (knjiga u tisku)

 


Preporučena literatura:
3.     Barčić, D. & Španjol, Ž. (2001): Sukcesija vegetacije na požarištima kultura alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) u šumariji Pula. Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim šumama, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Šumarski institut Jastrebarsko: 19-29, Zagreb
4.     Vučetić, M, Španjol, Ž. & Barčić, D. (2002): "Prirodna obilježja i potencijalna opasnost od šumskih požara". Zbornik radova s međunarodnog, znanstvenog i stručnog savjetovanja "Sigurnost u okolišu i graditeljstvu", 9-11.5.2002. Šibenik.
5.     Bilandžija, J. (1992): Prirodno opterećenje sastojina alepskog, primorskog i crnog bora šumskim gorivima. Radovi, vol. 27, br. 2: 105-113, Šumarski institut, Jastrebarsko.
6.     Bilandžija, J. & Lindić V. (1993): Utjecaj strukture šumskog goriva na vjerojatnost pojave i razvoja požara u sastojinama alepskog bora. Radovi, vol. 28, br. 1-2: 215-224, Šumarski institut, Jastrebarsko.
7.     Bilandžija, J. (1995): Struktura goriva, vjerojatnost pojave i razvoj požara u sastojinama primorskog i crnog bora na Biokovu. Prirodoslovna istraživanja Biokovskog područja, Ekološke monografije 4, Zbornik radova sa Kongresa, 293-297, HED, Zagreb.
8.     Dimitrov, T. (1994): Šumski požari u priobalnom dijelu Jadrana s otocima tijekom 1994. godine. Izvanr. meteorol. hidrol. prilike Hrvat. 18, 121-125, Zagreb.
9.     Dimitrov, T. (1994): Biološki parametri prikladni za poboljšanje indeksa opasnosti od šumskih požara. Šumarski list, CXVIII (3-4): 105-113, Zagreb.
10.     Dimitrov, T. (1996): Kratak prikaz razvoja kanadskoga sustava procjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS) i mogućnost primjene u našoj zemlji. Šumarski list, CXX, 5-6: 267-273, Zagreb.
11.     Dimitrov, T (2000): Budući šumski požari u odnosu na globalno zatopljenje. Šumarski list, CXXIV, (3-4): 203-209, Zagreb
12.     Gaži-Boskova, V. & Šegulja, N. (1978): Prilog poznavanju promjena vegetacije izazvanih požarom. Šumarski list, CII, (11-12): 477-488, Zagreb.
13.     Martinović, J. (1978): Utjecaj požara vegetacije na tlo i ishranu šumskog drveća. Šumarski list (3-4): 139-148, Zagreb.
14.     Španjol Ž. (1996): Prilog poznavanju šumskih požara u sastojinama alepskog bora (Pinus halepensis Mill.). Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Šumarski institut Jastrebarsko, Knjiga 1: 391-412, Zagreb
15.     Španjol Ž. (1997): Sanacija požarišta sastojina alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) u makarskom primorju. Glas. šum. pokuse 34: 67-93, Zagreb.
16.     Španjol, Ž. & Barčić, D. (2001): Biološka sanacija šumskih požara u sastojinama crnog bora (Pinus nigra Arnold) - Šumarija Senj. Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim šumama, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Šumarski institut Jastrebarsko: 141-152, Zagreb
17.     Trinajstić, I. (1993): Problem sukcesije vegetacije na požarištima alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) u Hrvatskom primorju. Šumarski list CXVII (3-5): 131-137, Zagreb.


Nositelji

Prof. Željko Španjol PhD

Distinguished professor

Email: zspanjol@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

15.05.2024

GREEN2024

 1st Announcement for conference GREEN2024

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije