×
Department of Forestry

Pedologija (PU)

- obavezni
Opterećenje: 30(P) + 30(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 24(T)
Sadržaj predmeta: Nastavni program iz predmeta Pedologija realizira se kroz predavanja, vježbe i terensku nastavu. Nastavni program iz predavanja može se podijeliti na 5 dijelova. U prvom, uvodnom dijelu studnte se upoznaje s predmetom i zadacima pedologije, razvojem pedologije te specifičnostima tla različitih ekosustava. U drugom dijelu obrađuje se nastanak tla u prirodi. Ovdje se u općem kontekstu govori o pedogenetskim procesima. Pri tomu se obrađuju izvori mineralne sastavnice tla - trošenje stijena i minerala i svojstva produkata trošenja - pretvorbe. Posebno se obrađuju organizmi kao izvor organske tvari tla i njeni razgraditelji, te produkti razgradnje - pretvorbe i kruženja tvari u sustavu tlo-biljka. U trećem dijelu obrađuju se svojstva tla kao anizotropnog i polidisperznog prirodnog tijela: fizička građa; sorpcijske značajke; fizički aspekt vode u tlu; toplinska svojstva tla te kemijski aspekt vode u tlu - otopina tla. U četvrtom dijelu, nakon što su studenti stekli osnovne, opće, spoznaje o tlu govori se o procesima migracije u tlu, specifičnim pedogenetskim procesima, pedogenetskim čimbenicima, evoluciji tla i morfologiji profila tla. U petom dijelu obrađuje se klasifikacija tla i daje pregled svojstava glavnih taksonomskih jedinica.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Škorić, A., 1986: Postanak, razvoj i sistematika tla. Fakultet poljoprivrednih znanosti Zagreb, 172 p.
2.     Škorić, A., 1991: Sastav i svojstva tla. Fakultet poljoprivrednih znanosti Zagreb, 136 p.
3.     Ćirić, M., 1984: Pedologija. Svjetlost, Sarajevo. 307 p.

 


Preporučena literatura:
4.     Scheffer, F. & P. Schachtschabel, 2002: Lehrbuch der Bodnkunde. Spektrum Akademische Verlag, Berlin, 593 p.
5.     Blume, H. P. et al. (u stalnoj dopuni): Handbuch der Bodenkunde. ecomed, Landsberg.
6.     Resulović, H. & H. Ćustović, 2002: Pedologija, opći dio (Knjiga I). Univerzitet u Sarajevu, 318 p.
7.     Duchafour, P., 1998: Handbook of Pedology. Soils, Vegetation, Environment. A. A. Balkema, Rotterdam, 262 p.

Nositelji

Nikola Pernar
Prof. Nikola Pernar PhD

Distinguished professor

Email: npernar@sumfak.hr
više
Prof. Darko Bakšić PhD

Full professor

Email: dbaksic@sumfak.hr
više
Assistant prof. Ivan Perković PhD

Assistant professor

Email: iperkovic@sumfak.hr
više

Suradnici

Nikola Pernar
Prof. Nikola Pernar PhD

Distinguished professor

Email: npernar@sumfak.hr
više
Prof. Darko Bakšić PhD

Full professor

Email: dbaksic@sumfak.hr
više
Assistant prof. Ivan Perković PhD

Assistant professor

Email: iperkovic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije