YouTube
Instagram
Facebook
×
Department of Wood Technology

Entrepreneurship in wood industry

Opterećenje: 30+15+8
Sadržaj predmeta: 1. Definition of entrepreneurship, entrepreneurship and entrepreneur. 2. Internal and external factors of the organization in the wood industry. 3. Legal forms of entrepreneurship. 4. Legal environment, business customs, practice and customs in the wood industry. 5. Key competences and motives of entrepreneurs. Types of entrepreneurs. Entrepreneurial skills. 6. Entrepreneurial climate. Entrepreneurial behavior. 7. Innovation in entrepreneurship. Techniques for developing an innovative business idea. 8. Preparation, development and implementation of an entrepreneurial venture. 9. Communication skills of entrepreneurs. 10. Business communication - making presentations, sales communication, negotiation, leading meetings, interviewing, electronically mediated communication. 11. The life cycle of an organization and an entrepreneurial venture. 12. Strategic framework. Entrepreneurial support programs: institutional support, entrepreneurial centers, entrepreneurial incubators and business zones. 13. Entrepreneurship in market economy conditions. Specificities of entrepreneurship in wood industry. 14. Measuring the success of entrepreneurship. 15. Modern entrepreneurship, socially responsible business.
Literatura:

Obvezna literatura:

1. Hisrich, R. D., Peters, M. P., Shepherd, D. A. 2008. Poduzetništvo. Mate. Zagreb.

2. Bovée, C. L., Thill, J. V., „Suvremena poslovna komunikacija“, Mate d.o.o., Zagreb, 2012

3. Weissman, J. 2010. Najbolji prezenter. Mate. Zagreb.

4. Weissman, J. 2006. Prezentacijom do uspjeha: Umijeće predstavljanja. Mate. Zagreb.

5. Alfirević, N. i dr. 2014. Društveno odgovorno poslovanje. Školska knjiga. Zagreb.

 

Preporučena literatura:

1. Ekonomski leksikon. 1995. Masmedia i Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb Project Management Institute. 2008. Vodič kroz znanje o upravljanju projektima. Mate. Zagreb.

2. Kotler, P.; Lee, N. 2009. DOP - Društveno odgovorno poslovanje. M.E.P. CONSULT d.o.o. Zagreb


Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije