YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Poduzetništvo u drvnoj industriji

Opterećenje: 30+15+8
Sadržaj predmeta: 1.Pojmovno određenje poduzetništva, poduzetnosti i poduzetnika. 2.Unutarnji i vanjski čimbenici organizacije u drvnoj industriji. 3.Pravni oblici poduzetništva. 4.Pravno okruženje, poslovni običaji, praksa i uzance u drvnoj industriji. 5.Ključne kompetencije i motivi poduzetnika. Tipovi poduzetnika. Poduzetničke vještine. 6.Poduzetnička klima. Poduzetničko ponašanje. 7.Inovativnost u poduzetništvu. Tehnike razvoja inovativne poduzetničke ideje. 8.Priprema, razvoj i provođenje poduzetničkog pothvata. 9.Komunikacijske vještine poduzetnika. 10. Poslovna komunikacija - izvođenje prezentacija, komunikacija u prodaji, pregovaranje, vođenje sastanaka, intervjuiranje, elektronički posredovana komunikacija. 11.Životni ciklus organizacije i poduzetničkog pothvata. 12.Strategijski okvir. Programi poduzetničke potpore: institucionalna potpora, poduzetnički centri, poduzetnički inkubatori i poslovne zone. 13.Poduzetništvo u uvjetima tržišnoga gospodarstva. Specifičnosti poduzetništva u drvnoj industriji. 14.Mjerenje uspješnosti poduzetništva. 15.Suvremeno poduzetništvo, društveno odgovorno poslovanje.
Literatura:

Obvezna literatura:

1. Hisrich, R. D., Peters, M. P., Shepherd, D. A. 2008. Poduzetništvo. Mate. Zagreb.

2. Bovée, C. L., Thill, J. V., „Suvremena poslovna komunikacija“, Mate d.o.o., Zagreb, 2012

3. Weissman, J. 2010. Najbolji prezenter. Mate. Zagreb.

4. Weissman, J. 2006. Prezentacijom do uspjeha: Umijeće predstavljanja. Mate. Zagreb.

5. Alfirević, N. i dr. 2014. Društveno odgovorno poslovanje. Školska knjiga. Zagreb.

 

Preporučena literatura:

1. Ekonomski leksikon. 1995. Masmedia i Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb Project Management Institute. 2008. Vodič kroz znanje o upravljanju projektima. Mate. Zagreb.

2. Kotler, P.; Lee, N. 2009. DOP - Društveno odgovorno poslovanje. M.E.P. CONSULT d.o.o. Zagreb


Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije