×

International Market of Wood Products - nastava na daljinu

Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, sukladno aktualnoj epidemiološkoj situaciji u RH nastava na svim razinama studija održava se na daljinu. Tako i studenti upisani na kolegij International Market of Wood Products nastavu "pohađaju" putem digitalnih kanala. Iako kontaktna nastava broji mnoge prednosti, ovakav način nastave na koji je hrvatska, ali i brojna europska sveučilišta prisilila situacija sa širenjem bolesti COVID-19, nastava na daljinu pokazala se kao adekvatna prilagodba novonastalim uvjetima. 

International Market od Wood Products jedan je od 5 kolegija čiji su razvoj i izvedba uključeni u projekt Internacionalizacija Šumarskog fakulteta "kod kuće". Nastava iz kolegija počela je u tekućem, ljetnom semestru akademske godine 2019./2020., a održavaju ju doc. dr. sc. Andreja Pirc Barčić i prof. dr. sc. Darko Motik. Na nastavi sudjeluju studenti: Alen Mioč, Alen Đurović, Marko Crnojević, Juraj Kukuruzović, Karlo Babić, Josip Gavranović, Klaudija Šporčić, Pave Šporčić i Marko Berić

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije