×
Department of Forestry

Ekologija šuma

ŠP4003 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 24(T)
Sadržaj predmeta: Predmet ekologija šuma obuhvaća teorijske osnove ekologije šuma kao znanstvene discipline, povijesni prikaz razvoja ekologije šuma i povezanost s drugim disciplinama, pojam i funkcioniranje šumskih ekosustava, ekološke i biološke odnose u glavnim šumskim ekosustavima, glavne utjecaje na stabilnost i propadanje šumskih ekosustava, protok energije i hranjiva, rasprostranjenost šumskih ekosustava, stanje i odnose ekoloških čimbenika u šumskim ekosustavima, opis svjetla kao ekološkog čimbenika, odnose šumskog drveća prema svjetlu, prikaz temperature kao ekološkog čimbenika, odnose šumskog drveća prema temperaturi, prikaz vode kao ekološkog čimbenika, odnose šumskog drveća prema vodi, utjecaj vode na razvoj šuma, kemijske i mehaničke čimbenike, onečišćenje vode i tla, utjecaj vjetra i oborina na razvoj šumskog drveća, pojam i prikaz klime, klimatske elemente i pojave, utjecaj klime na razvoj šumskog drveća, promjenu klime, mikroklimu, tlo kao ekološki čimbenik i promjene u tlu, reljef i utjecaj reljefa na razvoj šumskog drveća, biotske čimbenike u šumskim ekosustavima, zoocenoze i mikrobiocenoze kao čimbenike stabilnosti, biomasu stabla i sastojine, fenologiju šumskog drveća, zakorjenjivanje šumskog drveća, općekorisne funkcije šuma, ekološke odnose u prašumama.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     ŠUME U HRVATSKOJ, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, "Hrvatske šume" Zagreb, 1992, (odabrana poglavlja - vezana uz ekologiju šuma).
2.     HRAST LUŽNJAK U HRVATSKOJ. HAZU Centar za znanstvni rad Vinkovci, "Hrvatske šume" Zagreb, 1996, (odabrana poglavlja - vezana uz ekologiju šuma).
3.     OBIČNA JELA U HRVATSKOJ. Akademija šumarskih znanosti, "Hrvatske šume" Zagreb, 2001, (odabrana poglavlja - vezana uz ekologiju šuma).
4.     OBIČNA BUKVA U HRVATSKOJ. Akademija šumarskih znanosti, "Hrvatske šume", Grad Zagreb Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, 2003, (odabrana poglavlja - vezana uz ekologiju šuma).
5.     ŠUMARSKA ENCIKLOPEDIJA, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, Knjiga 1,1980, Knjiga 2, 1983, Knjiga 3, 1987, (odabrana poglavlja - vezana uz ekologiju šuma).
6.     Mihovil Gračanin, Ljudevit Ilijanić, UVOD U EKOLOGIJU BILJA, Školska knjiga, Zagreb 1977.

 


Preporučena literatura:
7.     Đikić, D.,Glavač, H., Glavač, V., Hršak, V., jelavić, V., Njegač, D., Simončič, V., Oskar, P.S., Tomašković, I., Vojvodić, V., 2001.: EKOLOŠKI LEKSIKON, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenje RH, ISBN 953-181-039-7, str. 3-361.
8.     INTENSIVE MONITORING OF FOPREST ECOSYSTEMS IN EUROPE, FIMCI; Tehnical Report 2003, http://www.icp-forests.org/Manual.htm
9.     Stephen H. Spurr, Burton V. Barnes, FOREST ECOLOGY, John Wiley and Sons, New York.
10.     Kimmins J.P. 2004.: FOREST ECOLOGY, Prentice Hall, New Jesey, str. 1-611.
11.     Matić, S., Prpić, B., POŠUMLJAVANJE, 1975.

Nositelji

Prof. Ivica Tikvić PhD

Distinguished professor

više
Associate prof. Damir Ugarković

Associate professor

Email: dugarkovic@sumfak.hr
više

Suradnici

Associate prof. Damir Ugarković

Associate professor

Email: dugarkovic@sumfak.hr
više
Aktualno

20.05.2020

Stručna praksa Erasmus+

Objavljen 1. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA103) za akademsku godinu 2020./21.

17.03.2020

Tijekom sljedeće tri godine studenti Šumarskog fakulteta sudjelovat će u projektu stručne prakse

U ponedjeljak, 9. ožujka 2020. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održana je svečanost uručivanja ugovora o dodjeli bespovratnih gotovo 100 milijuna kuna za unaprjeđenje kvalitete stručne prakse hrvatskih studenata.

04.03.2020

Osmisli svoj idealan radni kutak

Pozivamo svu djecu osnovnih škola i srednjoškolce da se prijave na naš likovni natječaj „Osmisli svoj idealan radni kutak“!

04.03.2020

Tri zaposlenice nenastavnog osoblja krenule na tečaj

Tri osobe zaposlene u studentskoj referadi Šumarskog fakulteta 4. veljače 2020. započele su s pohađanjem poluidnidivudalnog tečaja engleskog jezika u trajanju od jednog semestra. 

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije