YouTube
Instagram
Facebook
×

Forest Management Planning


Svrha osnivanja studija

Poslijediplomski specijalistički studij iz Uređivanja šuma će obrazovati za šumarstvo Republike Hrvatske profil stručnjaka koji će dati poticaj razvoja tržišta, globalizacije planiranja i uređivanja šuma prema kriterijima višefunkcionalnog i održivog gospodarenja kako u javnom sektoru, tako i u tvrtkama koje će se postupno razvijati u području uređivanja šuma za određene poslove. Studiji se zasnivaju na znanstvenim postulatima koji obuhvaćaju osnovne alate, znanja i metode za rješavanje složenih problema, uz edukaciju studenata za bolju individualnu i timsku komunikativnost i rad.

Na osnovu prijašnjih iskustava, polaznici poslijediplomskog studija iz uređivanja šuma su najviše bili iz javnog okruženja (fakultet, institute, državna uprave, i poduzeće), a manje iz privatnog sektora. Poslijediplomski specijalistički studij iz Uređivanja šuma je bitan studij za specijalizaciju stručnjaka iz područja planiranja i uređivanja šuma obnovljivih prirodnih resursa u skladu sa međunarodnim kriterijima potrajnog i višefunkcionalnog gospodarenja šumskim resursima te održavanju bioraznolikosti.


 
Sadržaj studija

Program poslijediplomskog specijalističkog studija iz uređivanja šuma je na podlozi znanstvenog obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada, usmjeren prema specifičnim potrebama struke na strateškoj (državna uprava u okviru resornih ministarstava šumarstva i zaštite okoliša) i operativnoj razini (uređivanje šuma unutar šumarskih službi i privatnih tvrtki).
U okviru poslijediplomskog specijalističkog studija kanditati stječu znanja i vještine u područjima inventarizacije šuma i šumskih prostora na nacionalnoj i operativnoj razini, strateškog i operativnog planiranja gospodarenja sa šumama, uz primjenu modernih metoda daljinskih istraživanja te matematičkih modeliranja. Poslijediplmski specijalistički studij je osmišljen prema prihvaćenim kriterijima Bolonjske deklaracije, u svrhu osiguranja horizontalne i vertikalne mobilnost studenta. Osim toga, predviđa se uska suradnja u izvođenju praktične i terenske nastave sa zainteresiranim institucijama I tvrtkama iz kojih dolaze studenti na specijalizaciju.
 


Sposobnosti koje studenti stječu tijekom studija

Na kraju sudija, studenti će biti osposobljeni za samostalno i timsko odlučivanje, rješavanje složenih i vrlo složenih problema, te razvijanje profesionalne komunikacije na osnovu znanstvenih činjenica. Studenti će biti osposobljeni za zapošljavanje u privatnom i društvenom okruženju (šumarskoj administraciji, javnim konsultanskim šumarskim institucijama, zaštiti prirode te ostalim sličnim funkcijama koje se odnose na gospodarenje prostorom, u kojemu su šumski resursi ključne sastavnice). Edukacijom će se formirati stručnjaci koji su bitni kako za daljni razvoj šumarstva, zaštite prirode, državne administracije tako i za razvoj ostalih područja.


Ostale informacije koje se odnose na upis i studiranje

Studij je zamišljen za studente koji završe obrazovanje na diplomskom studiju Šumarstvo sa usmjerenjem Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarstvom i diplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša, te studiji sa ostalih Sveučilišta Hrvatske koji imaju slične uporedive programe. Kanditati koji žele upisati poslijediplommski specijalistički studij iz Uređivanja šuma, trebali bi imati minimalan prosjek ocjena pred- i diplomskog studija od 3.1, znanje stranog jezika za korištenje literature i konverzaciju, te znanje korišćenja standardnih PC paketa.
Studij traje dvije godine (4 semestra), a po završetku studija stječe se naziv Specijalist uređivanja šuma.

 
Uvijeti upisa su:

  • završen preddiplomski i diplomski studij na Šumarskom fakultetu sa usmjerenjem Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarstvom i Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša
  • završen diplomski studij na drugom fakultetu uz polaganje razlikovnih ispita
  • uspjeh na diplomskom studiju veći od 3,1
  • poznavanje stranog jezika (prednost engleski)
  • poznavanje standardnih računalnih paketa

 
Tijekom studija, student ukupno treba prikupiti 120 ECTS bodova ili 30 ECTS bodova po semestru, sa tjednim maksimumom od 12 sati po predmetu (180 sati po semestru). U prvom semestru, su obvezni predmeti potrebni za daljni studij. U drugom semestru i prvoj polovici trećeg semestra su izborni predmeti. Student/ica bira 51% izbornih predmeta iz ponuđenog poslijediplomskog programa, 49% iz drugih studija koji su na domicilnom fakultetu ili na drugom fakultetu domicilnog ili drugog Sveučilišta (u dogovoru s mentorom). Mentor se bira nakon prvog semestra. U drugoj polovici trećeg semestra i četvrtom semestru student piše i publicira radove, te specijalistički rad. Tijekom studija student je uključen u znanstveni rad (projekt).

 

Ako student izabire predmete sa drugih studija koji nisu sa sa domicilnog fakulteta, dobiva ECTS bodove koji su ekvivalentni predmetima studija.

 

U skladu s zakonskim propisima kandidat, prema propisanim postupkom izrađuje, predaje i brani pred Povjerenstvom specijalistički rad. Procedura sa svim detaljima se nalazi u Statutu fakulteta i Pravilniku o studiranju.

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije