YouTube
Instagram
Facebook
×
Department of Forestry

Allergenic herbs

Opterećenje: 15+0+0
Sadržaj predmeta: 1. Concept of allergies and causes of allergic reactions. Division of allergenic plants. 2. Pollen. Types of allergic reactions. 3. Division and representatives of the group of allergenic plants that cause contact allergies. 4. Division and representatives of the group of allergenic plants that cause pollen allergies. 5. Characteristics of herbaceous allergenic species that cause contact allergies (3 h) 6. Characteristics of allergenic species that cause pollen allergies from the group of grasses (2 h). 7. Characteristics of allergenic species that cause pollen allergies from the group of weeds (3 h). 8. Preventive measures in the fight against the negative impact of allergenic plants and measures to suppress allergenic plants (2 h). 9. Selection of species for planting in urban areas in order to reduce the negative impact of allergenic species.
Literatura:

Obvezna literatura:

1. Petrić, P., Tomašević, M., 2003: Biljne vrste uzročnice peludnih alergija. Spin Valis, Požega.

2. Franjić, J., Škvorc, Ž., 2014: Šumsko zeljasto bilje Hrvatske. Sveučilište u Zagrebu - Šumarski fakultet. Zagreb.

 

Dopunska literatura:

Igić, R. ed., 2012: Alergijske biljke. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju, "Vrelo", Novi Sad


Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije