YouTube
Instagram
Facebook
×
Department of Wood Technology

Wood machining optimization

Opterećenje: 30+15+0
Sadržaj predmeta: Definiranje ocjenskih veličina procesa mehaničke obrade drva: učinak, snaga rezanja, potrošnja energije, jedinični energetski normativi, točnost obrade, kvaliteta obrađene površine, trošenje alata, zagrijavanje oštrice alata, emisija buke i prašine, vibracija i svojstva nastalog usitnjenog drva. Ekonomski, energetski, ergonomski i ekološki zahtjevi u suvremenom tehnološkom procesu mehaničke obrade drva. Analiza utjecaja parametara stroja (vrste stroja, frekvencije vrtnje, brzine rezanja, posmične brzine, pogonske snage) na ocjenske veličine procesa mehaničke obrade drva Analiza i utjecaj parametara alata (različiti materijal i izvedba alata, geometrija oštrice, sustav za prigušenje energije vibracija) Analiza utjecaja parametara obratka (vrste drva i drvnih materijala, strukturnih, fizičkih i mehaničkih svojstava, smjerova obrade drva, sadržaja vode, dimenzija obratka, dodatka za obradu) na ocjenske veličine procesa mehaničke obrade drva. Analiza utjecaja čovjeka (znanje, vještine, psihofizičko stanje) na ocjenske veličine procesa mehaničke obrade. Analiza i određivanje dimenzija i oblika drvnih čestica koje nastaju pri određenoj mehaničkoj obradi i projektiranje potrebne količine protoka zraka za odsisavanje drvnih čestica. Definiranje ciljeva mehaničke obrade, funkcije kriterija optimalnosti i čimbenika koji ograničavaju moguća rješenja: ograničenja koja nameće stroj, alat, obradak i poslužitelj. Mogućnosti primjene optimizacijskih metoda za određivanje optimalnih parametara mehaničke obrade drva s obzirom na zahtjeve obrade i ograničenja. Metode rješavanja problema optimizacije mehaničke obrade drva pomoću računala.
Literatura:

Obvezna literatura:

1. Goglia, V., 1994: Strojevi i alati za obradu drva: 1. dio. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

2. Csanády, E., Magoss, E., 2011: Mechanics of Wood Machining. Department of Wood Engineering, University of West Hungary, Sopron.

3. Šavar, Š., 1990: Obrada metala odvajanjem čestica. Školska knjiga Zagreb

 

Dopunska literatura:

Gottlöber, C., 2014: Zerspanung von Holz und Holzwerkstoffen. Fachbuchverlag Leipzig, Carl Hanser Verlag.

Parkinson, R., Balling, R. J., Hedengren, J. D., 2013: Optimization Methods for Engineering

Design – Applications and Theory. Brigham Young University.

Martins, J. R. R. A., Ning, A., 2020: Engineering Design Optimization.


Nositelji

Ružica Beljo Lučić
Prof. Ružica Beljo Lučić PhD

distinguished professor

Email: rbeljo@sumfak.unizg.hr
više
Igor Đukić
Associate prof. Igor Đukić

Associate professor

Email: idukic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

15.05.2024

GREEN2024

 1st Announcement for conference GREEN2024

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije