YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Drvne konstrukcije

DT-2416 - obavezni
Opterećenje: P (45)+ A (45) + T (0)
Sadržaj predmeta: Mjesto i zadaci konstruiranja. Oblikovanje proizvoda kao proces obrade informacija, Drvo, drvni i nedrvni materijali u konstrukcijama namještaja i opremanja.Tehničko crtanje drvnih proizvoda. Izrada tehničkih crteža prema normama. Odstupanje mjera, dopuštena odstupanja – tolerancije i dosjedi. Tehnološke oznake završne mehaničke obrade, spajanja ljepilom, površinske obrade, tapetarskih materijala. Kontrola crteža. Odabir karakterističnih pogleda i presjeka određivanjem položaja ravnine presjeka, prikazivanje dijelova, sklopova proizvoda i detalja u pogledu i presjeku. Sustav konstrukcijskih oblika sastavljanja drvnih konstrukcija. Dužinsko i širinsko sastavljanje elemenata od cjelovitog drva i drvnih ploča. Debljinsko sastavljanje elemenata od cjelovitog drva i drvnih ploča, Kutno – dvokrako, trokrako, četverokrako i višekrako prostorno sastavljanje drvnih elemenata. Sastavljanje rubnim i uglovnim dijelovima. Elementi za spajanje i povezivanje, Ostali okovi u namještaju, CAD/CAM sustav i njegovo značenje, Osnove 3D modeliranja, Izrada jednostavnih trodimenzionalnih modela elemenata i sklopova s izradom osnovne konstrukcijske dokumentacije
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Tkalec, S., Prekrat, S. 2000: Konstrukcije proizvoda od drva - osnove drvnih konstrukcija, Sveučilišni udžbenik, Šumarski fakultet i Znanje, Zagreb.
2.     Prekrat, S., Čavlović, A.O. (2021): Osnove 3D modeliranja dijelova i sklopova namještaja i drvnih proizvoda, priručnik, str. 1-135

 


Preporučena literatura:
3.     . Noll, T.: (2002.): Joint book, Quatro Publishing, London, str. 1-187
4.     Nutsch, W. (2017.): Handbuch technisches Zeichnen und Entwerfen, DRW verlag, str. 1-304
5.     Nutsch, W. (2018.): Handbuch der Konstruktion: Möbel und Einbauschränke, DRW, str. 1-432
6.     Rogowski, G.: (2002.) Joinery, The Taunton Press, str. 1-390
7.     Antonović, A i ostali ( 2018) : Pojmovnik hrvatskog drvnotehnološkog nazivlja, riječnik, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, str.1-424
8.    Autodesk Inventor For Beginners (2020): Tutorials, Kishore


Nositelji

prof. dr. sc. Silvana Prekrat

Redovita profesorica

Email: sprekrat@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

prof. dr. sc. Silvana Prekrat

Redovita profesorica

Email: sprekrat@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Živković

Izvanredni profesor

Email: vzivkovic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije