YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Tehnologija finalne obrade drva

DT-3523 - obavezni
Opterećenje: 45(P) + 0(L) + 45(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: Osnovni pojmovi o tehnološkim procesima finalne obrade drva. Klasifikacija finalnih proizvoda. Krojenje drvnog i nedrvnog materijala: masivno drvo, ploče, tkanine, spužve. Materijal: materijal za finalne proizvode i njegova tehnološka i eksploatacijska svojstva: drvo i drvni materijal, drvno-sintetički materijal, sintetički mekani spužvasti materijal, sintetički kruti materijal porozne i neporozne strukture, opruge i opružne jezgre, okovi, tekstilni materijal, koža i dr. Točnost obradbe: tehnološke baze, oblikovanje i dimenzioniranje, čimbenici koji utječu na točnost obradbe, zamjenjivost, tolerancije i dosjedi, čvrstoća raznih spojeva, mjerni uređaji. Procesi proizvodnje različitih vrsta proizvoda. Proizvodi od pločastih materijala, proizvodi od masivnog drva, stolovi i stolice te drugi proizvodi. Tehnologije dimenzioniranja i obradba prikrojaka i sklopova. Analiza procesa oblikovanja materijala: piljenjem, glodanjem, tokarenjem, bušenjem, brušenjem, savijanjem i utiskivanjem. Oblaganje ploha i rubova: furniranje ploha i rubova, "postforming", "softforming", mogućnosti i načini oblaganja. Tapeciranje finalnih proizvoda: krojenje i spajanje prikrojaka, sastavljanje u slogove, presvlačenje. Sastavljanje, transport i montaža namještaja i ostalih proizvoda. Tehnološki zadatak. Kompleksna rješenja pri razradi tehnološkog procesa. Tehnološki sustavi i softverska podrška proizvodnji. Osnovni principi rada NC i CNC strojeva. Vrste CNC strojeva. Razvoj tehnologije i tehnološko prognoziranje. Odnos materijal-tehnologija-oprema. Fleksibilnost proizvodnih tehnologija. Perspektivni tehnološki procesi, oprema budućnosti. Ekološka gledišta razvoja tehnologije
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Ljuljka, B. 1980: Tehnologija proizvodnje namještaja, Zagreb, 1 - 257.
2.     Skakić, D. i Krdžović, A.: Finalna prerada drveta. Šumarski fakultet, Beograd, 2002, str. 1-403.
3.     Backović, M.: Lijepljnje u tehnologijama prerade drveta, Sarajevo, 1997, str. 173-286.

 


Preporučena literatura:
4.     Ljuljka, B.: Namještaj, Šumarska enciklopedija II, JLZ, Zagreb, 1983, str. 436-490
5.     Ljuljka, B., Bogner, A., Turkulin, H., Grbac, I., 1986.: Ispitivanje mogućnosti primjene VF struje za plastifikaciju i savijanje masivnog drva. (znanstvena studija), str. 1-63, Šumarski fakultet, Zagreb.
6.     Sandberg, D., Kitek Kuzman, M., Gaff, M.: Engineered Wood Products I. Wood as an engineering and architectual material. Czech University of Life Sciences Prague, 2018., str. 1-181.
 


Nositelji

izv. prof. dr. sc. Goran Mihulja

Izvanredni profesor

Email: gmihulja@sumfak.hr
više

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Goran Mihulja

Izvanredni profesor

Email: gmihulja@sumfak.hr
više
Tomislav Gržan mag.ing.techn.lign.

Asistent

Email: tgrzan@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije