YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Planiranje i obračun proizvodnje (DT)

DT-3626 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 45(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 8(T)
Sadržaj predmeta: Analiza sustava drvno-teholoških procesa. Osnovna znanja iz menadžmenta troškova. Povezanost sustava financijskog računovodstva sa menadžerskim računovodstvom troškova. Posebnosti proizvodnje proizvoda od drva. Sirovine i materijali na zalihi. Poluproizvodi na zalihi. Gotovi proizvodi na zalihi. Pokazatelji uspješnosti poslovanja. Pojam planiranja. Svrha i zadaci planiranja proizvodnje. Sadržaj i struktura plana poslovanja i proizvodnje. Korištenje i kontrola plana. Temeljne odrednice financijskog računovodstva. Bilanca. Račun dobiti i gubitka. Novčani tijek. Menadžment troškova. Pristup menadžmentu troškova. Troškovi u poslovnom odlučivanju. Tradicionalna, ciljana, statična i aktivna koncepcija menadžmenta troškova. Modeli menadžmenta troškova proizvodnje u preradi drva i proizvodnji namještaja. Troškovi. Pojmovno određivanje troškova. Podjela troškova. Specifični troškovi u preradi drva i proizvodnji namještaja. Studij slučajeva. Kalkulacije proizvoda i usluga. Podjela kalkulacija u pojedinim tipovima proizvodnje u preradi drva i proizvodnji namještaja. Suprotnost koncepcija. Apsorpcijski pristup troškovima nasuprot marginalnom pristupu i bruto dobit nasuprot kontribucijskoj marži sa studijem slučajeva u preradi drva i proizvodnji namještaja. Integralni menadžerski model vođenja proizvodnje specifičan za preradu drva i proizvodnju namještaja s naglaskom na planiranje, lansiranje i obračun troškova proizvodnje. Obračun troškova po procesima i radnim nalozima. Obuhvat i evidencija troškova rada i troškova materijala u obračunu po procesima i radnim nalozima. Izračunavanje stvarne cijene koštanja. Pojam i faze izrade proizvodnog izvještaja.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Figurić, M. (2003): Menadžment troškova u drvno tehnološkim procesima. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb.

2.     Motik, D. (2002): Zbirka zadataka ekonomika proizvodnje. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.Zagreb. Polimeni, R.S..

3.     Polimeni, R.S., Handy, S.A., Cashin, J.A. (1999): Troškovno računovodstvo. Faber & Zgombić Plus. Zagreb.

 


Preporučena literatura:
4.     Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. (2011): Ekonomija. Mate. Zagreb.


5.     Liker, K., Pirc Barčić, A., Motik, D. 2015: Proizvodni troškovi kao osnovni čimbenik konkurentnosti pilanske prerade četinjača (Production Costs as a Basic Factor of Competitiveness of Softwood Sawmilling). Drvna industrija, 66(4): 289-296.


Nositelji

prof. dr. sc. Darko Motik

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: dmotik@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

dr. sc. Andreja Pirc Barčić

Izvanredna profesorica

Email: apirc@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Darko Motik

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: dmotik@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije