YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Trgovina drvom i drvnim proizvodima (DT)

DT-3525 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 8(T)
Sadržaj predmeta: Pojam, značaj i funkcije trgovine. Podjela trgovine. Načini prodaje drva i proizvoda od drva. Burze drva. Maloprodaja. Veleprodaja. Klasifikacija drvnih proizvoda. Ponuda i potražnja za drvnim proizvodima. Trgovačke uzance, propisi i norme (Incoterms). Obrada kompletne dokumentacije u tuzemnoj i vanjskoj trgovini. Rizici u trgovinskom poslovanju i osiguranje od rizika. Carine i ostala ograničenja. Isporuka robe kupcu. Špedicija. Značaj i uloga marketinga u poduzećima za proizvodnju i prodaju drva i drvnih proizvoda. Usmjerenost poduzeća na tržište. Management proizvoda i proizvodnog programa u industriji namještaja. Strateško planiranje proizvoda ili proizvodnog programa. Analiziranje marketinških mogućnosti. Svojstva drvnih proizvoda značajna za prodaju. Odluke o marki proizvoda, brending procesi. Usluge kupcu. Razvoj drvnih proizvoda. Životni vijek proizvoda u industriji namještaja. Struktura proizvodnog programa u poduzećima za proizvodnju i prodaju drvnih proizvoda. Formiranje cijena drvnih proizvoda. Distribucijski kanali u trgovini drvom. Posrednici u kanalima distribucije. Promocija namještaja i ostalih drvnih proizvoda. Istraživanje tržišta poduzeća za proizvodnju i prodaju drvnih proizvoda. Plan istraživanja tržišta. Izvori podataka. Korištenje marketinških informacija u trgovini drvom i drvnim proizvodima. Analiza ponašanja kupaca. Čimbenici koji utječu na ponašanje u kupnji. Proces kupnje drvnih proizvoda. Marketinške strategije u poslovanju. Upravljanje direktnim i online marketingom u prodaji namještaja i ostalih drvnih proizvoda. Plan i kontrola marketinga.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G. (2006). Osnove marketinga. Mate, 4th ed.,
2.     Schiffman, L.G., Kanuk, L.L. (2004): Ponašanje potrošača. Mate.

3.     Renko, N. (2010): Marketing malih i srednjih poduzeća. Ljevak

4.    Pirc, A., D, Motik, M. Moro, S. Posavec, A. Kopljar, 2010: Analiza pokazatelja stanja na tržištu drvnih proizvoda Republike Hrvatske, Drvna industrija, 61(4): 229-238.

 


Preporučena literatura:
5.     Hansen, E., Ranwar, R., Vlosky, R. (2014): The Global Forest Sector. CRC Press

6.    Pirc Barčić, A., Motik, D., Paluš, H., Klarić, K., Liker, K., Oblak, L. (2016): Analysis of furniture selling place in Croatia, Slovenia and Slovakia. Drvna industrija. 67 (3): 257-262.

7.   Kaputa, Vladislav; Barčić Pirc, A.; Mat'ova, H, Motik, D.;  (2018): Consumer Preferences for Wooden Furniture in Croatia and Slovakia. Bioresources. 13(3): 6280-6299.


Nositelji

dr. sc. Andreja Pirc Barčić

Izvanredna profesorica

Email: apirc@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

dr. sc. Andreja Pirc Barčić

Izvanredna profesorica

Email: apirc@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Darko Motik

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: dmotik@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije