YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Vođenje proizvodnih procesa I (DT)

DT-3628
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Umjetna inteligencija. Virtualni svijet ? okruženje učenja. Ekspertni sustavi. Modeli za učenje. Inteligentni sustavi. On line odlučivanje dok je proizvodni sustav u tijeku. Koncepcija suvremene proizvodnje u preradi drva i proizvodnji namještaja; transferna linija, fleksibilna proizvodna linija, obradni centri, obradne stanice, NC, CNC i DNC. Proizvodni procesi koji obilježavaju drvnu industriju. Teorijske pretpostavke potrebne za vođenje proizvodnih procesa. Teorija sustava, informacija i kibernetike. Sustavno mišljenje. Modeliranje za učenje. Sustav za potporu odlučivanju. Karakteristične koncepcije vođenja proizvodnje. Umrežena proizvodnja. Ciljevi i zadaće pripreme proizvodnje. Tehnološka, operativna priprema proizvodnje i raspodjela poslova. Priprema proizvodnje kao dio podsustava vođenja proizvodnje. Radni nalog kao osnovni nositelj informacija o vođenju proiozvodnje. Planiranje, lansiranje, izvršavanje i kontrola radnih naloga. Dokumentacija pripreme proizvodnje kao dio informacijskog sustava. Projektiranje informacijskih sustava. Metode i tehnike optimizacije kao potpore modeliranju postupaka vođenja tehnoloških procesa u preradi drva i proizvodnji namještaja. Potpora računala u pripremi i vođenju proizvodnje u drvnoj industriji. IT okruženje. Baze podataka. Poželjna obilježja informacijskog sustava. Koncepcija razvoja računalne potpore poslovima pripreme proizvodnje. Računalom podržan sustav projektiranja i razvoja proizvoda (3D). Baza podataka o proizvodu. Tehnologije za brojčano upravljane strojeve. Neposredno računalno vođenje strojeva. Adaptivno vođenje. Vođenje prilagodljivih tehnoloških sustava.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Grladinović T. 1999: Upravljanje proizvodnim sustavima u preradi drva i proizvodnji namještaja, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1 - 298.
2.     Jelačić, D. 1995: Upravljanje proizvodnim sustavima u drvnoj industriji (zbirka zadataka), Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1 - 128.

 


Preporučena literatura:
3.     Majdandžić, N., Čuljak, S. 1991: Priprema proizvodnje 1-3, Strojarski fakultet, Brodu, Slavonski Brod.
4.     Majdandžić, N. 1991: Upravljanje proizvodnjom, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod.
5.     Schroeder, R.G. 1996: Upravljanje proizvodnjom, M.E.P., Zagreb, 1 - 672.


Nositelji

izv. dr. sc. Krešimir Greger

Izvanredni profesor

Email: kgreger@sumfak.unizg.hr
+385 01 2352 484 više
Kristina Klarić
doc. dr. sc. Kristina Klarić

Docentica

Email: kklaric@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

Ivana Perić
doc. dr. sc. Ivana Perić

Docentica

Email: iperic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije