YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Strojevi za obradu drva I

DT-2311 - obavezni
Opterećenje: 45(P) + 0(L) + 45(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Osnovni pojmovi. Glavne veličine. Geometrijski elementi elementarne oštrice. Stvarna oštrica. Postojanost oštrice. Zatupljivanje oštrice. Oblici zatupljenja. Utjecaj zatupljenja na glavne veličine obrade. Uzroci trošenja. Metode ispitivanja postojanosti. Postupci povećanja postojanosti oštrice. Materijali za izradu alata. Tipični oblici zatupljenja pojedinih vrsta alata, kontrola stanja oštrice i mogućnosti ponovnog izoštravanja. Toplinske pojave pri mehaničkoj obradi drva. Rezanje drva. Svojstva drva koja utječu na proces rezanja. Osnovni, prijelazni i opći smjerovi rezanja drva. Opterećenje elemenata oštrice pri rezanju. Sile na oštrici. Rad rezanja, snaga rezanja, jedinična energija rezanja i jedinični otpor rezanja. Utjecajni parametri na jedinični otpor rezanja. Osnovni kinematski odnosi pri rezanju drva piljenjem. Tračne pile. Kinematika tračne pile. Alat tračnih pila. Kvaliteta bočne ravnine rezanja i bočna stabilnost lista pile. Učin tračnih pila. Jarmače. Alat jarmača i kinematika. Kvaliteta bočne ravnine rezanja i bočna stabilnost lista pile. Kružne pile. Kinematika kružnih pila. Alat. Strojevi i alati za finalnu obradu drva: blanjalice, glodalice, dubilice, bušilice, tokarilice, brusilice - kinematika, alati, kvaliteta obrade i učinkovitost. Preše.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Goglia, V. 1994: Strojevi i alati za obradu drva - I dio, Šumarski fakultet Zagreb.
2.     Zupčević, R. 1988: Mašine za obradu drveta I dio, Teorija rezanja, Mašinski fakultet Sarajevo.
3.     Brežnjak, M. 1997: Pilanska tehnologija drva I dio, Šumarski fakultet Zagreb.
4.     Brežnjak, M. 2000: Pilanska tehnologija drva II dio, Šumarski fakultet Zagreb.

 


Preporučena literatura:
5.     Lisičan, J. 1996: Teorija a technika spracovania dreva, MAT-CENTRUM, Zvolen.
6.     Williston, E. M. 1978: SAWS ? design, selection, operation, maintenance, Miller Freeman, S.Francisco
7.     Šavar, Š. 1990: Obrada metala odvajanjem čestica, Svezak 1, Školska knjiga Zagreb.
8.     Šavar, Š. 1990: Obrada metala odvajanjem čestica, Svezak 2, Školska knjiga Zagreb.
9.     Prokeš, S. 1998: Obrabeni dreva a novych hmot ze dreva, SNTL Praha.


Nositelji

Igor Đukić
izv. prof. dr. sc. Igor Đukić

Izvanredni profesor

Email: idukic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

Igor Đukić
izv. prof. dr. sc. Igor Đukić

Izvanredni profesor

Email: idukic@sumfak.unizg.hr
više
Juraj Jovanović mag. ing. techn. lign.

Asistent

Email: jjovanov@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije