YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Tehnička svojstva drva II

DT-2312
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Mehanička svojstva drva.Upoznavanje sa mjernim instrumentima i uređajima za određivanje mehaničkih svojstava drva. Čvrstoća drva na vlak. Čvrstoća drva na tlak. Čvrstoća drva na savijanje. Čvrstoća drva na sukanje. Čvrstoća drva na cijepanje. Čvrstoća drva na udarac. Tvrdoća drva. Otpornost drva protiv habanja. Predmet elastičnosti kod mehaničkih svojstava drva. Određivanje otpornosti drva protiv habanja kod domaćih i stranih komercijalnih vrsta drva. Čimbenici koji utječu na mehanička svojstva drva. Raspored mehaničkih svojstava u drvu i drvetu. Usporedba mehaničkih svojstava domaćih i stranih komercijalnih vrsta drva. Reološka svojstva drva. Greške drva. Klasifikacija. Greške drva uslijed vremenskih nepogoda. Greške drva nastale uslijed nepravilnosti oblika stabla i anatomske građe drva. Greške drva nastale uslijed fizikalno-mehaničkih utjecaja, promjene boje i konzistencije drva. Utjecaj grešaka drva na mehanička svojstva drva.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Horvat, I. 1976: Tehnologija drva l, skripta, Zagreb, 1 - 680.
2.     Horvat, I. i drugi 1985: Osnove nauke o drvu, Zagreb, 28 - 66.
3.     Karahasanović, A. 1988:Nauka o drvetu, Sarajevo, 1 - 426.
4.     Ugrenović, A., Horvat, I. 1950: Tehnologija drveta, Zagreb, 1 - 502.

 


Preporučena literatura:
5.     Giordano, G. 1971: Tecnologia del legno, Volume l, Torino, 1 - 1086.
6.     Giordano, G. 1976: Tecnologia del legno, Volume 111, Torino, 1 - 1351.
7.     Kollmann F. R., Cote, W A Jr. 1968: Principles of Wood Science and Technology l solid Wood, New York, 1 - 592.
8.     Walter, F. 1977: Pruftechnikin der Holzindustrie, Leipzig, 1 - 318.
9.     Tsoumis, G. 1991: Science and Technology of Wood, New York, 1 - 233.


Nositelji

Tomislav Sinković
prof. dr. sc. Tomislav Sinković

Redoviti profesor

Email: tsinkovic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

Tomislav Sedlar
doc. dr. sc. Tomislav Sedlar

Docent

Email: tsedlar@sumfak.unizg.hr
više
Branimir Jambreković
Branimir Jambreković dr.sc.

poslijedoktorand,

Email: bjambreko@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije