×
Šumarski odsjek

Petrologija s geologijom (ŠP)

ŠP1003 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: U prvom dijelu predmeta studenti se detaljnije upoznaju s građom litosfere, s mineralima te njihovim kristalografskim, fizikalnim i kemijskim svojstvima. Također se objašnjava građa i osnovna sistematika petrogenih minerala (silikata i nesilikata). U nastavku se razmatra koncept stijene kao asocijacije petrogenih minerala te postanak različitih vrsta stijena (magmatskih, metamorfnih i sedimentnih), njihovi oblici pojavljivanja u prirodi kao i njihova građa (strukture i teksture). Za svaku skupinu stijena iznosi se i osnovna sistematika. Petrografski dio predmeta zaključuje se procesima trošenja stijena i nastajanja tala kao osnova za lakše usvajanje gradiva iz pedoloških kolegija te definiranjem pojavnih oblika stijena u litosferi. Nakon petrologije, predaju se temeljna znanja iz geologije potrebna za razumijevanje: unutrašnjih i vanjskih, fizičkih i kemijskih procesa, koji utječu na geološku građu terena, oblikovanje reljefa, trošenje stijena i stvaranje tala, režim površinskih i podzemnih voda, formiranje morfoloških oblika u kršu, klizanja zemljišta, te uloge geologije u zaštiti okoliša, u eksploataciji ležišta mineralnih sirovina, te zaštiti podzemnih voda i izvora.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Herak, M. (1984): Geologija. 3. potpuno prerađeno i dopunjeno izdanje, Školska knjiga, Zagreb.
2.     Tišljar, Josip (1999): Petrologija s osnovama mineralogije. 1-212, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, izd. RGN fakultet, Zagreb.

 


Preporučena literatura:
3.     Plummer, C.C., McGeary, D. & Carlson, D.H (1999): Physical geology. 8th Edition, WCB - McGraw-Hill Publishers, Boston - Toronto.
4.     Tišljar, Josip (1994): Sedimentne stijene. Školska knjiga, Zagreb, 422 str.
5.     Vrkljan, Maja (2001): Mineralogija i petrologija - osnove i primjena. 1-207, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, izd. RGN fakultet Zagreb.

Nositelji

prof.dr.sc. Dunja Aljinović
više
doc. dr. sc. Bojan Matoš
više

Suradnici

dr. sc. Duje Smirčić
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije