YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Ergonomija šumskih strojeva

DŠT2006
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 8(T)
Sadržaj predmeta: Predavanja: 1. Pojam i značenje ergonomije. Razvoj znanstvene discipline. Oblici opterećenja radnika u šumarstvu. Definicije osnovnih pojmova. 2. Ergonomski čimbenici šumskih strojeva. Ergonomska kontrolna lista. 3. Pristup kabini stroja. Kabina stroja. FOPS, ROPS i OPS. 4. Vidljivost. Sjedalo i nasloni ruku. 5. Kontrolne poluge. Upravljanje strojem. 6. Informacije o radu stroja. Zvučni i svjetlosni signali. 7. Radni položaj operatera. 8. Vitlo. Sile pri izvlačenju užeta. 9. Buka šumskih strojeva 1. Izvori buke. Karakteristike. Način mjerenja. Štetnosti i posljedice. 10. Buka šumskih strojeva 2. Način izražavanja vrijednosti. Filteri. ISO-standardi. Frekvencijska analiza. Mjere i sredstva zaštite. 11. Vibracije šumskih strojeva 1. Izvori vibracija. Karakteristike. Način mjerenja. Štetnosti i posljedice. 12. Vibracije šumskih strojeva 2. Načini izražavanja vrijednosti. WAS i A(8) vrijednosti. ISO-standardi i EU direktive. Frekvencijska analiza. Mjere i sredstva zaštite. 13. Klimatizacija, plinovi i čestice. 14. Osvjetljenje. Manuali i upute. 15. Održavanje stroja. Indeks održavanja. Vježbe: 1. Ergonomska kontrolna lista. Referentna točka sjedala. Klase. Ergonomski profil stroja. Sustav bodovanja. Osnovne informacije o stroju. 2. Pristup kabini. Mjerenje i vrednovanje. 3. Dimenzije i dizajn kabine. Mjerenje i vrednovanje. 4. Vidljivost. Mjerenje i vrednovanje. 5. Sjedalo i nasloni za ruke. Mjerenje i vrednovanje. 6. Kontrole i upravljanje strojem. Mjerenje i vrednovanje. 7. Informacije o radu stroja. Mjerenje i vrednovanje. 8. Radni položaj operatera. Mjerenje i vrednovanje. 9. Rad vitla. Mjerenje i vrednovanje. 10. Buka šumskog stroja. Mjerenje i vrednovanje. 11. Vibracije šumskog stroja. Mjerenje i vrednovanje. 12. Klimatizacija. Plinovi i čestice. Mjerenje i vrednovanje. 13. Osvjetljenje. Manuali i upute. Mjerenje i vrednovanje. 14. Održavanje. Indeks održavanja. Vrednovanje. 15. Konačni ergonomski profil stroja. Terenska nastava: Tvornica skidera Hittner
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Šušnjar, M., Pandur, Z., - Prezentacije predavanja i vježbi iz predmeta Ergonomija šumskih strojeva
2.     European ergonomic and safety guidelines for forest machines 2006 - ErgoWood
3.     Almqvist, R. Gellerstedt, S., Tobish, R. , 2005: Ergonomic Checklist for Forest Machines. A handbook produced by ErgoWood, a project cofinanced by the European Commission Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden, 1-23
4.    EU-OSHA, 2008: Occupational safety and health in Europe’s forestry industry. European agency for safety and health at work. 1- 13.
5.     Horvat, D., Šušnjar, M., 2003: Temeljni sigurnosni i tehnički zahtjevi ISO normi za konstrukciju skidera, studija, str 1-98.


Preporučena literatura:
6.    Gellerstedt, S., Lidén, E., Bohlin, F., 2005: Health and Performance in Mechanised Forest Operations. Editors: Sten Gellerstedt, Swedish University of Agricultural Sciences. A handbook produced by ErgoWood, a project co-financed by the European Commission Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden, 1-45.


Nositelji

prof. dr. sc. Marijan Šušnjar

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: msusnjar@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije