YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Integrirani sustavi upravljanja u drvnoj industriji

Opterećenje: 30+15+8
Sadržaj predmeta: Uvod. Osnovni pojmovi i teorije upravljanja kvalitetom. Povijesni razvoj upravljanja kvalitetom. Sustavi upravljanja u drvnoj industriji. Faze razvoja kvalitete. Kontrola kvalitete, osiguravanje kvalitete, upravljanje kvalitetom. Razvoj standarda, normi, integriranih sustava i sustava upravljanja kvalitetom. Primjena normizacije u sustavima upravljanja u drvnoj industriji. Razvoj sustava upravljanja i pripadajućih standarda. Normizacija sustava upravljanja kvalitetom u drvnoj industriji. Normizacija sustava upravljanja okolišem u drvnoj industriji. Normizacija sustava upravljanja sigurnošću i zaštitom na radu. Normizacija sustava sljedivosti drvnih proizvoda. Održivo gospodarenje u drvnoj industriji. Integrirani pristup održivom gospodarenju. Ostali normirani sustavi u drvnoj industriji. Certifikacija, akreditacija i nadzor. Primjena procesnog pristupa u izgradnji integriranog sustava. Primjena stalnog unapređenja temeljenog na PDCA krugu. Primjena sustavnog pristupa upravljanja kroz integriranje dokumentacije sustava upravljanja. Definiranje, usklađivanje temeljnih procesa, ciljeva i resursa. Analiza rizika. Organiziranje integriranih sustava upravljanja u drvnoj industriji.
Literatura:

Obvezna literatura:

1. Figurić, M. 2000: Proizvodni i poslovni procesi u preradi drva i proizvodnji namještaja, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb.

2. Baković, T., Dužević, I. (2014), Integrirani sustavi upravljanja, Ekonomski fakultet – Zagreb.

 

. Dopunska literatura:

1. The Integrated Use of Management System Standards (IUMSS), Second Edition, ISO Handbook, 2018, Ženeva, Švicarska.

2. Štajdohar-Pađen, O., Plivati s ISO-om i ostati živ, Zagreb : Grafički zavod Hrvatske. Zagreb: Kigen, 2009.

3. Lazibat, T.: Upravljanje kvalitetom, Znanstvena knjiga, Zagreb, 2009.

4. Šiško Kuliš, M., Grubišić D.: Upravljanje kvalitetom, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, 2010.


Aktualno

25.09.2023

ZAGREB DESIGN WEEK 2023

Studenti i nastavnici s drvnotehnološkog odsjeka Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i ove godine sudjeluju na ZGDW - izložbi fakulteta i škola.

25.09.2023

Natječaj za zapošljavanje (25.09.2023)

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos viši tehničar :

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije