YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Obrada drva podržana računalom

Opterećenje: 30+15+8
Sadržaj predmeta: Predavanja 1. Utjecaj namjene CNC stroja i njegovih konstrukcijskih odrednica na odabir načina i parametara obrade 2. Utjecaj raspoloživih načina upravljanja alatima, radnim grupama i obradnim jedinicama CNC stroja na odabir načina i parametara obrade 3. Utjecaj vrste proizvodne tehnologije na odabir načina i parametara obrade 4. Razine softverske podrške u pripremi obrade. 5. Mogućnosti primjene alata za obradu drva na CNC strojevima i obradnim centrima 6. Izazovi odabira vrste alata u proizvodnji CNC tehnologijom 7. Kako planirati prikupljanje informacija o strojevima i vezanim tehnološkim mogućnostima 8. Umne mape i kategoriziranje proizvodnih mogućnosti 9. Kako konstrukcija stroja uvjetuje način pripreme proizvodnje 10. Konstrukcija proizvoda kao temelj načina pripreme proizvodnje 11. Mogućnosti učvršćivanja obradaka na CNC strojevima 12. Pregled mogućnosti definiranja obrade u CAM softveru 13. 3D digitalizacija oblika i proizvoda i njena replikacija 14. Ograničenja tehnologije i inženjersko promišljanje 15. Tehnološke mogućnosti i njihov ekonomski rezultat u osmišljavanju procesa obrade Vježbe 1. Istražiti utjecaj namjene i konstrukcijskih odrednica CNC stroja na odabir metode i parametara obrade 2. Istražiti utjecaj dostupnih načina upravljanja alatima, radnim grupama i obradnim jedinicama CNC stroja na odabir metode i parametre obrade 3. Istražiti utjecaj određene vrste proizvodne tehnologije na odabir metoda i parametara obrade 4. Prezentirati prikupljene informacije o podjelama CNC strojeva kod određenih proizvođača strojeva za drvnu industriju 5. Upoznavanje sa CAM softverom i metodologijom programiranja obradnih operacija 6. Samostalni rad u CAM softveru - odabir alata i parametara obrade kod obrade pločastih materijala 7. Samostalni rad u CAM softveru - odabir alata i parametara obrade kod obrade masivnog drva 8.- 10. Planirati prikupljanje informacija o zadanoj tehnologiji, izrada umne mape za analizu mogućnosti, priprema izvještaja 11. Kratke prezentacije mogućnosti istraženih tehnologija 12. i 13. Osmisliti više rješenja proces proizvodnje zadanog proizvoda usklađujući ga sa mogućnostima dostupne/zadane CNC tehnologije za obradu 14. i 15. Analizirati mogućnosti osmišljenih rješenja procesa proizvodnje te odabrati i obrazložiti najprihvatljivije
Literatura:

Obvezna literatura:

Irons, I.: Learn CNC Secrets; Quickly Learn the Basic Concepts of CNC, FistFire Publishing Hobart, WA FistFire LLC, 2007, str.1-142.

Alain Albert: Understanding CNC Routers, FPInovations - Forintek Division, 2010, str.10- 100.

Mihulja, G.: Računalom podržana proizvodnja drvom i drvnim materijalima I, Interni studenski priručnik

Mihulja, G.: Računalom podržana proizvodnja drvom i drvnim materijalima II, Interni studenski priručnik

 

Dopunska literatura:

1. Ljuljka, B.: Tehnologija proizvodnje namještaja, Zagreb, 1980, str. 1-257.

2. Tkalec, S., Prekrat, S.: Konstrukcije proizvoda od drva – osnove drvnih konstrukcija, Sveučilišni udžbenik Šumarski fakultet i Znanje, Zagreb, 2000.

3. Goglia, V.: Strojevi i alati za obradu drva I dio, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 1994.

4. Grladinović T.: Upravljanje proizvodnim sustavima u preradi drva i proizvodnji namještaja, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1999., str. 1-298.

5. Franjo Nađ dipl.ing.: Priručnik za programiranje, upotrebu i održavanje obradnog centra TECH 80, str.1-25.


Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije