YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Sustavi pridobivanja drva

DŠT1001 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 8(T)
Sadržaj predmeta: Predavanja 1. Uvod. Koncept sustava i metode pridobivanja drva. 2. Vizualizacija sustava pridobivanja drva. Matrica, funkciogram i teorija simulacije proizvodnih sustava. 3. Proizvodnost (pod)sustava pridobivanja drva. Zakoni mehaniziranja radova u pridobivanju drva; interakcija sa sastojinskim i eksploatacijskim čimbenicima. 4. Normiranje rada; iskustvene i tehničke norme u pridobivanju drva – povijesni pregled. Moderni normativni sustavi za sječu i izradu i primarni transport drva. 5. Troškovi rada; klasifikacija troškova; metode kalkulacije direktnog troška. 6. Razvoj tehnike i tehnologije u pridobivanju drva. Razvoj sredstava i metoda rada, teorija diskontinuirane evolucije,sinteza na razini ovodobnih sustava pridobivanja drva. 7. Djelomično mehanizirani sustavi pridobivanja drva privlačenjem. Skupni rad. Integracija radova pridobivanja drva u vremenu i prostoru. 8. Djelomično mehanizirani sustavi pridobivanja drva izvoženjem. Utjecajni čimbenici; zakonitost obujma komada. 9. Mehanizirani sustavi pridobivanja drva izvoženjem. Utjecajni čimbenici; zakonitost vrste proizvoda. 10. Mehanizirani sustavi pridobivanja drva privlačenjem. Organizacija pomoćnog stovarišta. 11. Sustavi pridobivanja drva iznošenjem. Preduvjeti za učinkovit rad. 12. Sustavi pridobivanja drva za male šumoposjede. Zakonitost obujma proizvodnje. 13. Logistika u pridobivanju drva. 14. Daljinski transport drva. Integracija u sustav pridobivanja drva. 15. Sustavi pridobivanja energijskog drva. Optimizacija lanca dobave. Vježbe 1. Konstrukcija sustava pridobivanja drva. Sastavnice sustava, interakcija sastavnica i glavni utjecajni čimbenici. 2. Projektiranje učinaka podsustava djelomično mehanizirane sječe i izrade drva na temelju utjecajnih čimbenika. 3. Projektiranje učinaka podsustava mehanizirane sječe i izrade drva na temelju utjecajnih čimbenika. 4. Projektiranje učinaka podsustava privlačenja drva na temelju utjecajnih čimbenika. 5. Projektiranje učinaka podsustava izvoženja drva na temelju utjecajnih čimbenika. 6. Izrada kalkulacije direktnog troška na razini (pod)sustava. 7. Optimiziranje djelomično mehaniziranih sustava pridobivanja drva privlačenjem; usklađivanje proizvodnosti – metoda norme vremena; vremensko preklapanje podsustava. 8. Optimiziranje djelomično mehaniziranih sustava pridobivanja drva izvoženjem; izbor prikladnog sredstva primarnog transporta – prekretnica troškova. 9. Optimiziranje mehaniziranih sustava pridobivanja drva izvoženjem; utjecaj iskorištenja strojeva na jedinični trošak pridobivanja drva. 10. Optimiziranje mehaniziranih sustava pridobivanja drva privlačenjem; usklađivanje proizvodnosti – metoda norme vremena; vremensko preklapanje podsustava. 11. Optimiziranje sustava pridobivanja drva iznošenjem; izbor sredstava rada i razine mehaniziranosti – troškovna analiza. 12. Troškovna analiza korištenja adaptirane poljoprivredne mehanizacije u radovima pridobivanja drva na malimšumoposjedima. 13. Analiza podataka informacijskog sustava harvestera; praćenje proizvodnosti i evidencija proizvoda –prilagodba logističkog sustava 14. Optimiziranje daljinskog transporta drva; izbor načina i prikladnog sredstva daljinskog transporta – prekretnica troškova. 15. Optimiziranje sustava dobave drvne sječke – izbor vremena, mjesta i sredstva iveranja. Terenska nastava Jednodnevna terenska nastava s ciljem utvrđivanja glavnih utjecajnih čimbenika i njihova utjecaja na odabir prikladnog sustava pridobivanja drva. Analiza organizacije rada na konkretnom šumskom radilištu, planske norme, radnog naloga i načina evidencije učinka i troška
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Zečić, Ž., Vusić, D., 2009: Pridobivanje drva II - Predavanja i vježbe (interna skripta), Šumarski fakultet. Zagreb
2.    Längin, D., Ackerman, P., Krieg, B., Immelmann, A., Potgieter, C., van Rooyen, J., Upfold, S., 2010: South African Ground Based Harvesting Handbook. Forest Engineering Southern Africa and Institute for Commercial Forestry Research, Scottsville, South Africa, 1–182. (Odabrana poglavlja)

Preporučena literatura:
3.    Sundberg, U., Silversides, C.R., 1988: Operational Efficiency in Forestry – Volume 1: Analysis. Kluwer Academic Publishers – Forest Sciences, Dodrechts/Boston/Lancaster, 1 – 219.
4.   Silversides, C.R., Sundberg, U., 1989: Operational Efficiency in Forestry – Volume 2: Practice. Kluwer Academic Publishers – Forest Sciences, Dodrechts/Boston/Lancaster, 1 – 169.
5.    Längin, D., Ackerman, P., Krieg, B., Immelmann, A., Potgieter, C., van Rooyen, J., Upfold, S., 2010: South African Ground Based Harvesting Handbook. Forest Engineering Southern Africa and Institute for Commercial Forestry Research, Scottsville, South Africa, 1–182.
6.    Taboršak, D., 1987: Studij rada. Tehnička knjiga Zagreb, 1 – 214
 


Nositelji

Željko Zečić
prof. dr. sc. Željko Zečić

Redoviti profesor

Email: zzecic@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Dinko Vusić

Docent

Email: dvusic@sumfak.hr
više

Suradnici

doc. dr. sc. Dinko Vusić

Docent

Email: dvusic@sumfak.hr
više
Andreja Đuka
doc. dr. sc. Andreja Đuka

Docentica

Email: aduka@sumfak.hr
više
Željko Zečić
prof. dr. sc. Željko Zečić

Redoviti profesor

Email: zzecic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije