YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Šumska biomasa za energiju

DŠT3007
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Predavanja 1. Osnovne značajke energijskog drva. Udio vode, udio pepela i ogrjevna vrijednost. 2. Klasifikacija energijskoga drva. Normativni sustav za čvrsta biogoriva. 3. Teorijski, tehnički i ekonomski potencijal šumske biomase za energiju. 4. Pregled trendova proizvodnje i korištenja šumske biomase. 5. Ekološka pogodnost uporabe energijskoga drva. 6. Šumska biomasa kao sirovina za proizvodnju peleta, briketa i drvenog ugljena. Zadane i promjenjive značajke sirovine – utjecaj na kakvoću proizvoda. 7. Uporaba drvne sječke u energetskim postrojenjima. Utjecaj kakvoće energenta na učinkovitost rada energetskih postrojenja. 8. Mehanizirana izrada kratko rezanog i cijepanog ogrjevnog drva. 9. Izrada drvne sječke. Značajke sirovine i metode usitnjavanja. 10. Transport energijskoga drva. Utjecaj oblika i fizikalnih značajki na učinkovitost transporta. 11. Skladištenje energijskog drva. Prirodno prosušivanje, gubitak drvne tvari i energijska gustoća. 12. Sustavi pridobivanja energijskoga drva u ranim proredama. 13. Sustavi pridobivanja energijskoga drva u oplodnim sječama. 14. Sustavi pridobivanja energijskoga drva u šumskim kulturama i plantažama. 15. Sustavi pridobivanja energijskoga drva u kulturama kratkih ophodnji. Vježbe 1. Uzorkovanje čvrstih biogoriva. Izrada plana uzorkovanja i priprema laboratorijskog uzorka. 2. Određivanje nasipne gustoće drvne sječke. 3. Određivanje tehničkog masenog udjela vode drvne sječke. 4. Određivanje masenog udjela pepela drvne sječke. 5. Granulometrijska analiza drvne sječke. 6. Iskaz i preračun rezultata. Pretvorbeni faktori. 7. Izrada deklaracije proizvoda. 8. Određivanje osnovnih parametara kakvoće kratko rezanog i cijepanog ogrjevnog drva. 9. Izračun proizvodnosti i troškova iveranja. Odabir optimalnog načina i sredstva usitnjavanja. 10. Transport drvne sječke. Odabir optimalnog sredstva daljinskog transporta na temelju prekretnice troškova.Utjecaj udjela vode na troškove. 11. Određivanje optimalnog vremena skladištenja drvne sječke – točka maksimalne energijske gustoće. 12. Izračun prekretnice prozvodnosti pri uporabi akumulacijskih sječnih glava. 13. Optimiziranje djelomično mehaniziranog sustava pridobivanja drvne sječke. 14. Optimiziranje mehaniziranog sustava pridobivanja drvne sječke. 15. Komparativna analiza sustava pridobivanja energijskoga drva u kulturama kratkih ophodnji.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Zečić, Ž., 2018: Šumska biomasa za energiju (interna skripta), Šumarski fakultet. Zagreb
2.     United Nations, Economic Commission for Europe, 2018: Wood Energy in the ECE Region: Data, trends and outlook in Europe, the Commonwealth of Independent States and North America. Aguilar, Francisco X. (ur.)., Geneva, 1–93.
 


Preporučena literatura:
3.     Hakkila, P., 1989: Utilization of Residual Forest Biomass. Springer-Verlag, Berlin, 1–568.
4.     2. Aguilar, F. X., 2014: Wood Energy in Developed Economies: Resource Management, Economics and Policy. Routledge, London and New York, 1–338.
5.     Zečić, Ž., Vusić, D., 2020: Katalog drvnih šumskih proizvoda. Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, 1– 217.
 


Nositelji

izv. prof. dr. sc. Dinko Vusić

Izvanredni profesor

Email: dvusic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije