YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Tehnologije gradnje šumskih prometnica

DŠT3005
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Nastavni predmet Tehnologije gradnje šumskih prometnica govori o tehnologijama gradnje šumskih prometnica u nizinskim i na nagnutim terenima. Prenose se znanja o slijedu tehnološkog postupka gradnje šumskih prometnica te strojevima koji se pri tome uporabljuju. Strojevi se detaljno raščlanjuju u osnovne grupe i podgrupe uz opis istih. Određuje se teorijska i praktična učinkovitost pojedinog stroja. Raspravlja se o organizaciji radilišta šumskih prometnica. Studentima se prenose znanja o zakonskim podlogama potrebnim za početak gradnje te potrebitoj tehničkoj dokumentaciji. Također se studenti upoznaju s načinom uvođenja izvoditelja radova u posao, izradbom različitih zapisnika, nadzorom i provedbom kontrole radova, praćenjem građevinskog dnevnika te postupkom primopredaje izgrađene šumske prometnice.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Babić, B. 1995: Geosintetici u graditeljstvu, Hrvatsko društvo građevinskih inženjera, Zagreb, s. 263-308.
2.     Cornell, J., Mills, K. 2000: Forest Road Management Guidebook, Oregon Department of Forestry, p. 1-32.
3.     Slunjski, E. 1995: Strojevi u građevinarstvu, Hrvatsko društvo građevinskih inženjera, Zagreb, s. 1-250.
4.     Winkler, N. 1998: Environmentally Sound Road Construction in Mountainous Terrain, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, p. 1-54.

 


Preporučena literatura:
5.     Winkler, N. 1999: Environmentally Sound Forest Infrastructure Development and Harvesting in Bhutan, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, p. 1-54.
6.     Znanstveni i stručni radovi o predmetnoj problematici domaćih i stranih autora objavljeni u časopisima i zbornicima savjetovanja kao npr.
7.     Akre, B. 1996: Forest road construction policies, guidelines and codes of practice, Proceedings of the Seminar on Environmentaly sound forest roads and wood transport?, Sinaia (Romania), 17-22, June 1996., p. 153-173.
8.     Aulerich, E. 1996: Better engineering and control of the construction of forest roads, Proceedings of the Seminar on Environmentaly sound forest roads and wood transport?, Sinaia (Romania), 17-22, June 1996., p. 174-183.
9.     Pičman, D., Pentek, T. 1996: Stabilizacija šumskih transportnih sustava vapnom, Mehanizacija šumarstva 21 (2), Zagreb, Hrvatska, s. 83-85.
10.     Pičman, D., Pentek, T. 1996: Prilog poznavanju uporabe strojeva za stabilizaciju šumskih prometnica vapnom, Mehanizacija šumarstva 21 (2), Zagreb, Hrvatska, s. 87-96.
11.     Pičman, D., Pentek, T. 1996: Uporaba RRP sredstva za stabilizaciju tla pri gradnji šumskih prometnica, Šumarski list vol. 120 (11-12), Zagreb, Hrvatska, s. 469-476.
12.     Pičman, D., Pentek, T. 1996: Mogućnost primjene sredstva WEGS za stabilizaciju tla pri gradnji šumskih cesta, Mehanizacija šumarstva 21 (2), Zagreb, Hrvatska, s. 97-102.
13.     Pičman, D., Pentek, T. 1997: Različite mogućnosti primjene geosintetika kao metode stabilizacije tla pri gradnji šumskih cesta, Šumarski list vol. 121 (7-8), Zagreb, Hrvatska, s., 383-389.
14.     Pičman, D., Pentek, T. 1998: Tehnologija rada pri stabilizaciji šumskih cesta primjenom cementa, Šumarski list, vol. 122, br. 7-8, Zagreb, s. 353-358.


Nositelji

prof. dr. sc. Tibor Pentek

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: tpentek@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije