YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Trgovina šumskih proizvoda

DŠT2005
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Zadaća je ovoga predmeta pobliže upoznavanje studenata sa svjetskim trendovima proizvodnje i trgovine šumskim i drvnim proizvodima, teorijom oblikovanja cijena drvu i zakonitostima tržišta, prognozama ponude i potražnje, tehnikama trgovanja šumskim proizvodima te načinu oblikovanja cijena šumskih proizvoda u Hrvatskoj. Nastava će se odvijati putem predavanja uz korištenje konkretnih baza podataka i suvremenih nastavnih pomagala.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Sabadi, R., 1998: Osnove trgovačke tehnike, trgovačke politike i marketinga u šumarstvu i drvnoj industriji, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1-254.
2.     Sabadi, R., 1992: Ekonomika šumarstva. Školska knjiga Zagreb, 1-280.
3.     Najnovije vlastite i objave drugih autora u domaćim i stranim stručnim i znanstvenim časopisima (Mehanizacija šumarstva, Šumarski list, Drvna industrija, Glasnik za šumske pokuse, FTI, Holzzentralbllat, ECE/FAO Forest Products Annual Market Review, FERIC
Preporučena literatura:
4.     Kroth, W., Bartelheimer, P., 1993: Holzmarktlehre. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin, 1-210.
5.     Ugrenović, A., 1934: Tehnika trgovine drvetom-dio prvi. Tisak nadbiskupske tiskare Zagreb, 1 ? 275.
6.     Ugrenović, A., 1934: Tehnika trgovine drvetom-dio prvi. Tisak nadbiskupske tiskare Zagreb, 1 ? 275.
7.     Ronay, E., Dejmal, J., 1991: Lesna tažba. Vydala Priroda, Edicia Lesništvo, 1-356.
8.     Anon., 1946: Šumarski priručnik II. Poljoprivredni nakladni zavod Zagreb, 769-1582.


Nositelji

Željko Zečić
prof. dr. sc. Željko Zečić

Redoviti profesor

Email: zzecic@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Dinko Vusić

Docent

Email: dvusic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije