YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Uređivanje bujica

DŠT1005
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Nastavni predmet Uređivanje bujica upoznaje studente sa osnovnim pojmovima i definicijama tehničkih podloga i bioloških metoda odnosno tehničko-bioloških mjera sanacije u slivnom području. Obrađuju se osnovni pojmovi iz hidraulike, hidrostatike i hidrodinamike. Govori se o pojedinim hidrometrijskim veličinama, obradi podataka i konstrukciji hidrograma. Predmet ima za zadaću prijenos temeljnih znanja studentima o vrstama slivova, erozijama i bujičnim tokovima, problematici uređenja bujičnih slivnih i erozionih površina uz primjenu potvrđenih tehničkih, bioloških i biološko-tehničkih metoda i sustava uređenja.
Literatura:

 

Obavezna literatura:

1.Čavlek, E. 1992: Osnove hidrologije, Geodetski fakultet u Zagrebu, s. Zagreb, 1-145.2.Grupa autora, 1980: Bujice (bujični tokovi), Šumarska enciklopedija, JAZU, Zagreb, s. 205-220.3.Pičman, D. 2002: Uređivanje bujica i vodogradnje (interna skripta), I dio - Osnove hidrotehnike, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, s. 1-54.4.Srebrenović, D. 1979: Hidrologija, Tehnička enciklopedija, JAZU, Zagreb, s. 396-416.

Preporučena literatura

:5.Znanstveni i stručni radovi o predmetnoj problematici domaćih i stranih autora objavljeni u časopisima i zbornicima savjetovanja.6.Gjurović, M. 1967: Regulacija rijeka, Tehnička knjiga Zagreb, s. 15-86, 115-136, 177-181, 187-221, 265-331.7.Vuković, Ž. 1994: Osnove hidrotehnike, prvi dio, Akvamarine, Zagreb, s. 1-252.

 


Nositelji

Hrvoje Nevečerel
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Nevečerel

Izvanredni profesor

Email: hnevecerel@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije