×
Šumarski odsjek

Šumarska entomologija

ŠP4004 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 24(T)
Sadržaj predmeta: Polaznici se upoznaju s ekološki najznačajnijom grupom šumskih životinja - kukcima. Brojnost vrsta, veličina lokalnih populacija, zastupljenost u svim ekološkim nišama u šumi i oko nje te mnogostruki utjecaj na ekološku ravnotežu i energetske tokove u šumskom ekosustavu temeljni su argumenti za potrebu boljeg poznavanja kukaca u kontekstu šume i šumarske proizvodnje. Zadatak predmeta je usvajanje znanja iz taksonomije, biologije, fiziologije, ekologije i etologije šumskih vrsta kukaca. Unutar navedenih znanstvenih disciplina didaktički se obrađuju tek oni segmenti koji danas predstavljaju temelj za primjenu brojnih ekološki prihvatljivih principa nadzora i suzbijanja kukaca u šumarstvu. Također, uz pregledan uvid u cjelokupnu šumsku entomofaunu naglasak je na 12 najvažnijih vrsta (grupa) štetnika koji su obuhvaćeni sustavom monitoringa na površini cjelokupne Hrvatske i protiv kojih se poduzimaju mjere zaštite. Usvojena znanja iz ovog predmeta preduvjet su za praćenje nastave iz predmeta "Osnove zaštite šuma" u 6. semestru, predmetima "Fitofarmacija u šumarstvu" i "Gradacije i monitoring šumskih kukaca" u 9. semestru i predmeta "Integrirana zaštita šuma" u posljednjem semestru istog studijskog programa.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Kovačević, Ž., 1950: Primijenjena entomologija, I knjiga: Opći dio. Nakladni zavod Hrvatske, 217 str.
2.     Kovačević, Ž., 1956: Primijenjena entomologija, III knjiga: Šumski štetnici. Poljoprivredni nakladni zavod, 535 str.
3.     Hrašovec, B. 2004: Kukci - važni pokazatelji bioraznolikosti ali i povremeni uzročnici kalamiteta u šumskom ekosustavu. Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb, 76 str.
4.     Entomološki vodič - skripta "on-line", http://hrast.sumfak.hr/~forbug/ (2004.)

 


Preporučena literatura:
5.     Chapman, R.F., 1998: The Insects - Structure & Function. Cambridge University Press, Cambridge, 770 str.
6.     Ebner, S. & A. Scherer, 2001: Die wichtigsten Forstschädlinge. Insekten - Pilze - Kleinsäuger. Praxisbuch. Leopold Stocker Verlag, Graz, Österreich. 197 str.
7.     Harde, K.W., 2000: A field guide in colour to beetles. Silverdale Books, Enderby, United Kingdom, 334 str.
8.     McGavin, G., 2001: Essential entomology. Oxford University Press Inc., New York, 318 str.
9.     Novak, I., 2000: A field guide in colour to butterflies and moths. Silverdale Books, Enderby, United Kingdom, 352 str.

Nositelji

prof. dr. sc. Boris Hrašovec

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: bhrasovec@sumfak.hr
više

Suradnici

doc. dr. sc. Milivoj Franjević

Docent

Email: milivoj.franjevic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije