YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Upravljanje ljudskim potencijalima

Opterećenje: 30+15+8
Sadržaj predmeta: 1. Mjesto i uloga ljudskih potencijala u poduzeću 2. Upravljanje ljudskim potencijalima unutar sustava upravljanja proizvodnjom i poslovanjem 3. Strategijsko upravljanje ljudskim potencijalom, određivanje plana i potreba za ljudskim potencijalom unutar poduzeća 4. Odabir, raspoređivanje i obuka ljudskih potencijala unutar poduzeća, razvoj zaposlenika 5. Sistematizacija radnih mjesta unutar poduzeća, određivanje potreba i strukture radnih mjesta 6. Vrednovanje rada, određivanje strukture vrednovanja, zakonske odrednice vezane uz vrednovanje radnih mjesta 7. Sustav nagrađivanja uspješnosti, sustav motivacije i stimulacije u poduzeću, upravljanje radnom uspješnošću 8. Međuljudski odnosi zaposlenika, konflikti unutar poduzeća, rješavanje konflikata 9. Praktična izrada modela upravljanja ljudskim potencijalima s primjerima iz prerade drva i proizvodnje namještaja
Literatura:

. Obvezna literatura:

1. Noe, R.A., Hollenbeck, J.R., Gerhart, B., Wright, P.M. (2006): Menadžment ljudskih potencijala, Mate, Zagreb, III izd

2. Bahtijarević Šiber, F. (1999): Management ljudskih potencijala, Golden marketing, Zagreb

 

Preporučena literatura:

1. McCourt, W., Eldridge, D. (2003): Global Human Resource Management, UK: Edward Elgar, Cheltenham

2. Možina S. (2002): Managenet kadrovskih virov. Kranj, Fakulteta za organizacijske vede


Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije