YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Nadzor gradnje šumskih prometnica

Opterećenje: 13+0+0+2
Sadržaj predmeta: Predavanja: 1. Uvodne postavke. Zakonski okvir i podzakonski akti te tehnička dokumentacija koju je potrebno poznavati pri vođenju i nadzoru radova gradnje/rekonstrukcije te održavanja/popravka šumske prometnice. 2. Sudionici u postupku izgradnje/rekonstrukcije i održavanja/popravka šumskih prometnica, potrebne kvalifikacije, osnovne zadaće i područje odgovornosti. 3. Priprema i provedba postupka nabave i odabir najpovoljnijeg izvoditelja radova. 4. Ugovor o izvođenju radova – raščlamba i pojašnjenje osnovnih sastavnica. Priprema Ugovora o izvođenju radova s naglaskom na stručni dio. 5. Postupak uvođenja izvoditelja radova u posao. Izrada odgovarajućeg zapisnika. 6. Organizacija i vođenje radova izgradnje/rekonstrukcije i održavanja/popravka šumskih prometnica. 7. Građevinski dnevnik – raščlamba i pojašnjenje osnovnih sastavnica. Vođenje građevinskog dnevnika. 8. Građevinska knjiga – raščlamba i pojašnjenje osnovnih sastavnica. Izrada građevinske knjige. 9. Privremena i okončana situacija – raščlamba i pojašnjenje osnovnih sastavnica. Izrada privremene i okončane situacije te kompletne pripadajuće dokumentacije. 10. Nadzor izvođenja radova izgradnje/rekonstrukcije i održavanja/popravka šumskih prometnica. Kontrola i ovjera građevinskog dnevnika. 11. Kontrola i ovjera građevinske knjige. Kontrola i ovjera privremene i okončane situacije te kompletne pripadajuće dokumentacije. 12. Zapisnik o primopredaji radova izgradnje/rekonstrukcije i održavanja/popravka šumskih prometnica – raščlamba i pojašnjenje osnovnih sastavnica. Izrada zapisnika o primopredaji radova. 13. Završno izvješće nadzornog inženjera – raščlamba i pojašnjenje osnovnih sastavnica. 14. Izrada završnog izvješća nadzornog inženjera – 1. dio 15. Izrada završnog izvješća nadzornog inženjera – 2. dio
Literatura:

Obvezna literatura:

1. Pičman, D., 2007: Šumske prometnice (sveučilišni udžbenik), Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, s. 1-460, odabrana poglavlja.

2. Šikić, D. i dr., 1989: Tehnički uvjeti za gospodarske ceste, Znanstveni savjet za promet JAZU, Zagreb, s. 1-40, odabrana poglavlja

Preporučena literatura : 

1. Znanstveni i stručni radovi o predmetnoj problematici domaćih i stranih autora objavljeni u časopisima i zbornicima savjetovanja.

2. Anon., 2002: Forest Road Engineering Guidebook, B.C. Ministry of Forests, p. 1-208, odabrana poglavlja.

3. Anon., 2011: Colorado Forest Road Field Handbook, Colorado State Forest Service, p. 1-142, odabrana poglavlja.

4. Babić, B., 1997: Projektiranje kolničkih konstrukcija, HDGI Zagreb, s. 1-197, odabrana poglavlja

5. Dragčević V., Korlaet Ž., 2003: Osnove projektiranja cesta, udžbenik, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, s. 1-93, odabrana poglavlja. 

6. Dragčević, V., Rukavina, T., 2006: Donji ustroj prometnica, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, s. 1-187, odabrana poglavlja.

7. Korlaet Ž., 1995: Uvod u projektiranje i građenje cesta, udžbenik, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, s. 1-208, odabrana poglavlja.

8. Lacrombe, G., 1999: Forest Roading Manual, Liro Forestry Solutions, New Zeland, p. 1-404, odabrana poglavlja.

9. Ryan, T. et al., 2004: Forest Road Manual, Guidelines for the design, construction and management of forest roads, COFORD, Dublin, p. 1-156, odabrana poglavlja


Aktualno

25.09.2023

ZAGREB DESIGN WEEK 2023

Studenti i nastavnici s drvnotehnološkog odsjeka Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i ove godine sudjeluju na ZGDW - izložbi fakulteta i škola.

25.09.2023

Natječaj za zapošljavanje (25.09.2023)

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos viši tehničar :

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije