YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Konzervacijska biologija

Opterećenje: 15+0+0
Cilj predmeta: Cilj predmeta je upoznati se s granom konzervacijske biologije koja se bavi proučavanjem i zaštitom bioraznolikosti na svim razinama. Upoznavanje glavnih prijetnji bioraznolikosti i razumijevanje različitih uzroka gubitka bioraznolikosti. Razumijevanje važnosti očuvanja bioraznolikosti te upoznavanje s načinima njezine zaštite. Poznavanje i primjena sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta.
Sadržaj predmeta: 1. Uvod u konzervacijsku biologiju (svrha i ciljevi, osnovni pojmovi, povijesni pregled, Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030) 2. Obrasci bioraznolikosti, bioraznolikost i prostorna skala 3. Prijetnje bioraznolikosti - fragmentacija staniša (osnovni pojmovi i posljedice fragmentacije staništa, koridori i njihov značaj, centralne vs. perifernih populacija, „stepping stone“ staništa) 4. Prijetnje bioraznolikosti - problematika invazivnih vrsta 5. Prijetnje bioraznolikosti - klimatske promjene 6. Koncept vrsta u konzervacijskoj biologiji („Keystone, Indicator, Umbrella, Priority, Flagship, Ecosystem engineers“) 7. Zaštita vrsta in situ 8. Zaštita vrsta ex situ (sto je ex situ konzervacija i kada je potrebna, primjeri ex situ konzervacije, reintrodukcije, translokacije) 9. Konzervacijska genetika (osnovni pojmovi i područja konzervacijske genetike, važnost genetske raznolikosti u zaštiti bioraznolikosti, genetika i očuvanje vrsta - konzervacijske jedinice) 10. Problemi malih populacija (tipovi izumiranja, vrtložno izumiranje - ekstinkcijski vorteks) 11. Endemi (tipovi endema, kriptične vrste, ekološki izolirana područja, zaštita endema) 12. Kvantificiranje bioraznolikosti - Indeks bogatstva vrsta (Species richness), Shannonov indeks H, Ravnomjernost (Evenness), brojnost pojedine vrste (Abundance), EDGE sustav. Nedostaci mjera za bioraznolikost. 13. Konzervacijska biologija u urbanim sredinama (osnovni pojmovi npr „Green corridors“, „Brownfields“, konzervacijske mjere u urbanim sredinama i primjeri, „Citizen science“) 14. Zakonodavni okvir i konzervacijska biologija (CITES, Akcijski planovi, Obveze praćenja stanja očuvanosti sastavnica bioraznolikosti i izvještavanja sukladno EU Direktivama, komunikacija s dionicima) 15. Nacionalni programi za praćenje stanja očuvanosti vrsta u hrvatskoj - monitoring programi (glavni dijelovi programa za praćenje stanja, parametri praćenja stanja očuvanosti vrsta - rasprostranjenost, populacija, stanište za vrstu i izgledi za budućnost, prikupljanje i analiza relevantnih podataka za praćenje stanja)
Literatura:

. Obvezna literatura:

1. Sodhi, N.S., Ehrlich P.R. (2010) Conservation Biology for All. Oxford University Press. (pdf)

2. Pullin, A.S. (2013) Conservation Biology. Cambridge University Press.

 

. Dopunska literatura:

Van Dyke, F. (2008) Conservation Biology: Foundations, Concepts, Applications. 2nd. edition. Springer, 478 pp

Frankham, R., Ballou, J. D., & Briscoe, D. A. (2002) Introduction to Conservation Genetics. Cambridge University Press. Cambridge, UK, 617.

Primack RB (2010): Essentials of Conservation Biology, 5th ed. Sinauer Associates, 601 str.

Relevantni znanstveni članci i zakonski propisi.


Aktualno

25.09.2023

ZAGREB DESIGN WEEK 2023

Studenti i nastavnici s drvnotehnološkog odsjeka Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i ove godine sudjeluju na ZGDW - izložbi fakulteta i škola.

25.09.2023

Natječaj za zapošljavanje (25.09.2023)

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos viši tehničar :

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije