YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Lovnogospodarsko planiranje

Opterećenje: 15+0+0
Sadržaj predmeta: Kroz petnaest tematskih cjelina studenti se upoznaju sa tipovima lovišta, uvijetima guspodarenja u zaštićenim i svim ostalim objektima, procedurom izrade lovnih elaborata te postupkom donošenja i odobravanja istih. Predavanja: 1. Uvodno predavanje, sadržaj predmeta i literatura (P – 1h) 2. Tipovi i podjela lovišta (P – 1h) 3. Lovnogopspodarska osnova (P – 1h) 4. Program uzgoja divljači (P – 1h) 5. Program zaštite divljači (P – 1h) 6. Definiranje strukture površina, podaci i izvori (P – 1h) 7. Matični fond, priplod/prirast i gospodarski kapacitet (P – 1h) 8. Populacijske piramide, planiranje zahvata i razvoj fonda (P – 1h) 9. Prihrana i prehrana divljači (P – 1h) 10. Lovnogospodarski i lovnotehnički objekti (P – 1h) 11. Očevidnici, zapisnici i obrasci (P – 1h) 12. Provođenje lovnih elaborata (P – 1h) 13. Planovi gospodarenja i akcijski planovi (P – 1h) 14. Zakonodavstvo (P – 1h) 15. Direktive, naredbe i crvene knjige (P – 1h)
Literatura:

Obvezna literatura: 

1. Mustapić, Z., i suradnici., 2004: LOVSTVO priručnik. Hrvatski lovački savez Zagreb, 597 st

2. Andrašić, D., 1984: Zoologija divljači i lovna tehnologija. Skripta, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Zagreb, 294 str

Dopunska literatura: 

3. www.propisi.hr (zakoni i pravilnici vezani uz lovno gospodarenje)


Aktualno

25.09.2023

ZAGREB DESIGN WEEK 2023

Studenti i nastavnici s drvnotehnološkog odsjeka Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i ove godine sudjeluju na ZGDW - izložbi fakulteta i škola.

25.09.2023

Natječaj za zapošljavanje (25.09.2023)

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos viši tehničar :

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije