YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Ljepila i lijepljenje drva

DT-2419 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Općenito o adheziji i kvašenju površine drva ljepilom. Vrste ljepila za finalne proizvode. Materijal koji se lijepi. Mjerenje gustoće ljepila. Mjerenje viskoznosti ljepila. Mjerenje suhe tvari u ljepilu. Mjerenje pH vrijednosti ljepila. Mjerenje unutrašnjih naprezanja u spoju. Mjerenje otpornosti na visoke i niske temperature. Izradba proba za ispitivanje čvrstoće. Ispitivanje čvrstoće na smik. Ispitivanje čvrstoće na savijanje. Ispitivanje spojeva pri lijepljenju spužvi. Naprezanja u spoju. Trendovi i obilježja lijepljenih spojeva. Kvaliteta spoja. Trajnost spoja. Obilježja spoja pri različitoj vlažnosti, temperaturi, vremenskim utjecajima i opterećenjima. Tvorba slijepljenog spoja i osnovni parametri lijepljenja. Anatomija spoja. Tvorba spoja pri različitim postupcima. Lijepljenje finalnih proizvoda. Geometrija sljubnice. Svojstva spoja. Svojstva spoja ovisno o adherendu i adhezivu, te režimima lijepljenja i uvjetima tijekom uporabe. Postupci: Dužinsko lijepljenje drva. Širinsko lijepljenje drva. Debljinsko lijepljenje drva. Lijepljenje stolica. Lijepljenje korpusa. Oblaganje ploha i rubova furnirima, folijama i laminatima. Lijepljenje okvira i saćastih konstrukcija. Lijepljenje u proizvodnji ojastučenog pokućstva. Lijepljenje savijeno uslojenih elemenata. Snimanje procesa lijepljenja masivnog drva, procesa furniranja, procesa montažnog lijepljenja, procesa lijepljenja savijeno-uslojenih elemenata, procesa lijepljenja u proizvodnji ojastučenog namještaja.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Ljuljka, B. 1978: Lijepljenje u tehnologiji finalnih proizvoda, Zagreb, 1 - 219.

 


Preporučena literatura:
2.     Bandel, A. 1995: Gluing wood, CATAS, Udine.


Nositelji

izv. prof. dr. sc. Goran Mihulja

Izvanredni profesor

Email: gmihulja@sumfak.hr
više
Josip Miklečić
doc. dr. sc. Josip Miklečić

Docent

Email: jmiklecic@sumfak.hr
više

Suradnici

Josip Miklečić
doc. dr. sc. Josip Miklečić

Docent

Email: jmiklecic@sumfak.hr
više
Tomislav Gržan mag.ing.techn.lign.

Asistent

Email: tgrzan@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije