YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Anatomija drva (DT)

DT1004N - obavezni
Opterećenje: 45(P) + 60(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Cilj predmeta: Jedan od ciljeva je prepoznavanje anatomske građe ksilema drvenastih biljaka kao preduvjet razumijevanja temeljnih svojstava i ponašanja drva. Drugi je cilj postizanje stručnosti u prepoznavanju važnih komercijalnih vrsta drva.
Sadržaj predmeta: Uvod: Zadaci anatomije drva. Porijeklo drva u sistematici biljnog carstva. Komercijalno korištenje. Metode rada u anatomiji drva. Gruba građa drva. Struktura vaskularnog bilja: Osnovni dijelovi vaskularne biljke, primarni i sekundarni rast. Podrijetlo i razvoj stanica drva. Staničja. Kambij: organizacija stanica, veličine, načini diobe, vrijeme djelovanja, postakmbijski rast stanica. Stanica i stanična stijenka: veličina, oblik, dijelovi, dijeljenje, postanak stanične stijenke. Sastav i raspored tvari stijenki stanica drva. Submikroskopska građa i organizacija stanične stijenke. Skulpture stanične stijenke: jažice, perforacije završnih stijenki članaka traheja, spiralna zadebljanja i nazubljene stijenke, bradavičaste strukture i bradavičaste jažice. Makroskopska i mikroskopska građa drva četinjača: tipovi stanica i staničja, njihov raspored i oblik, korisna obilježja u identifikaciji drva četinjača, komparativna anatomija raznih vrsta drva četinjača. Makroskopska i mikroskopska građa drva listača: tipovi stanica i staničja, njihov raspored i oblik, korisna obilježja u identifikaciji drva listača. Komparativna anatomija raznih vrsta drva listača, vodič kroz ključ za prepoznavanje odabranih vrsta drva uz upotrebu povećala. Identifikacija drva: metode, granične mogućnosti, ključevi za identifikaciju. Varijacije građe drva unutar vrste i unutar stabla. Nepravilnosti građe drva: Reakcijsko drvo, kompresijske greške, lomna srž, usukanost žice, kvrge, lažni i prekinuti godovi.
Način polaganja ispita : - pismeni ispit
Provođenje nastave: ☒ predavanja ☐ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava ☐ samostalni zadaci ☐ multimedija i mreža ☒ laboratorij ☐ mentorski rad ☐ (ostalo upisati)
Način praćenja kvalitete i uspješnosti studenata: - pohađanje nastave - kolokvij
Literatura:

Obavezna literatura:
1.Predavanja iz predmeta Anatomija drva (skripta, autori: Jelena Trajković i Bogoslav Šefc, pdf dokument oko 3 MB) i Atlas slika uz predavanja (Ilustracije uz predavanja, sabrali: Jelena Trajković i Bogoslav Šefc, pdf dokument oko 39 MB)

2.Anatomija drva e-kolegij na sustavu za udaljeno učenje:

3. Z. Špoljarić 1978: Anatomija drva, Šumarski fakultet, Zagreb

 

Preporučena literatura:

4.Panshin, A. J.; de Zeew, 1980: Textbook of wood technology, McGraw-Hill, Inc. 722 str.
5.Schweingruber, F.H., 1990: Anatomy of European woods, Paul Haupt Berne and Stuttgart Publishers, 800 str.
6.Špoljarić, Z.; Petrić, B.; Šćukanec, V., 1969: Višejezični rječnik stručnih izraza u anatomiji drva, Poslovno udruženje šumskoprivrednih organizacija, Zagreb, 85 str.
7.Šumarska enciklopedija, HLZ Miroslav Krleža, Zagreb
8. Pojmovnik hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja (2018))
9. 2019: Vrste drva s naslovnica časopisa Drvna industrija (2019), Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 212.


Nositelji

Jelena Trajković
prof. dr. sc. Jelena Trajković

Redovita profesorica u trajnom izboru

Email: jtrajkovic@sumfak.unizg.hr
više
Bogoslav Šefc
izv. prof. dr. sc. Bogoslav Šefc

Izvanredni profesor

Email: bsefc@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

Jelena Trajković
prof. dr. sc. Jelena Trajković

Redovita profesorica u trajnom izboru

Email: jtrajkovic@sumfak.unizg.hr
više
Bogoslav Šefc
izv. prof. dr. sc. Bogoslav Šefc

Izvanredni profesor

Email: bsefc@sumfak.unizg.hr
više
Iva Ištok
doc. dr. sc. Iva Ištok

Docentica

Email: iistok@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije