YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Tehnička svojstva drva I

DT-1210 - obavezni
Opterećenje: 45(P) + 0(L) + 60(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Upoznavanje s komercijalnim vrstama drveća. Dijelovi i oblik stabla. Čimbenici, tipovi i modifikacije stabla. Elementarni sastav drva i njihov utjecaj na svojstva drva. Građa drva kao čimbenik svojstava drva. Svojstva presjeka drva. Bijel i srž. Klasifikacija. Osržavanje. Teorije procesa osržavanja. Zona ranog i kasnog drva i učešće zone kasnog drva. Finoća drva. Boja i sjaj drva. Miris drva. Tekstura drva. Gustoća drvne tvari. Gustoća drva. Postupci određivanja gustoće drva. Čimbenici gustoće drva. Raspoređenost gustoće u drvu i drvetu. Vezanje vode na drvo. Slobodna i vezana voda u drvu. Postupci određivanja sadržaja vode u drvu. Stanja sadržaja vode drva. Raspoređenost sadržaja vode u drvu i proizvodima od drva. Gradient sadržaja vode u drvu. Adsorpcija i desorpcija. Higroskopska ravnoteža. Točka zasićenosti vlakanaca. Najveći sadržaj vode u drvu. Utezanje i bubrenje. Anizotropija utezanja i bubrenja. Dilatacija. Specifična toplina drva. Vodljivost topline u drvu. Ogrjevna snaga drva. Električna vodljivost drva. Dielektrična i piezoelektrična svojstva drva. Brzina i otpor zvuka u drvu. Prigušivanje i rezonancija zvuka o drvu. Raspored fizikalnih svojstava u drvetu. Različitost fizikalnih svojstava između stabala iste vrste drva. Uspoređivanje fizikalnih svojstava drva za domaće i strane komercijalne vrste drva.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Horvat, I. 1976: Tehnologija drva l, skripta, Zagreb, 1 - 680.
2.     Horvat, I. i drugi 1985: Osnove nauke o drvu, Zagreb, 28 - 66.
3.     Karahasanović, A. 1988:Nauka o drvetu, Sarajevo, 1 - 426.
4.     Ugrenović, A., Horvat, I. 1950: Tehnologija drveta, Zagreb, 1 - 502.

 


Preporučena literatura:
5.     Giordano, G. 1971: Tecnologia del legno, Volume l, Torino, 1 - 1086.
6.     Giordano, G. 1976: Tecnologia del legno, Volume 111, Torino, 1 - 1351.
7.     Kollmann F. R., Cote, W A Jr. 1968: Principles of Wood Science and Technology l solid Wood, New York, 1 - 592.
8.     Tsoumis, G. 1991: Science and Technology of Wood, New York, 1 - 233.

Nositelji

Tomislav Sinković
prof. dr. sc. Tomislav Sinković

Redoviti profesor

Email: tsinkovic@sumfak.hr
više

Suradnici

Tomislav Sedlar
doc. dr. sc. Tomislav Sedlar

Docent

Email: tsedlar@sumfak.hr
više
Branimir Jambreković
Branimir Jambreković mag. ing. tech. lign.

Asistent

Email: bjambreko@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije