YouTube
Instagram
Facebook
×

Katarina Korov mag. ing. silv. 

Stručna suradnica za međunarodnu suradnju

Lokacija: Ured za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Soba 146, žuta zg

Telefon kućni: +385 1 2352 500

E-mail: kkorov@sumfak.hr

Ured za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju

Soba 146, žuta zgrada

e-mail: kkorov@sumfak.hr

Tel: 01 2352 500

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije